Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22914.08.2023 

5311-2023 (01 01 00)

Informaatikon toimen (vak.nro 402422) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

​Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluiden Hakeutuvat palvelut -vastuualueella on informaatikon vakanssi 402422, jonka kelpoisuusvaatimus on: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen (35 ov) laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävään soveltuisi paremmin vastaavanlainen kelpoisuusvaatimus kuin saman tiimin kulttuurikoordinaattoreilla: Soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Esitetty muutos ei aiheuta kustannuksia.

​Esitän, että kirjastopalveluiden Hakeutuvien palveluiden -vastuualueen informaatikon vakanssin 402422 kelpoisuusvaatimus muutetaan 1.9.2023 lukien seuraavaksi: Soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus.

Liite 1​​Lomake-esitys informaatikon vakanssin muuttamisesta.​

Kulttuurijohtaja Anu Laitila 2.8.2023:

Puollan esitystä.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki 4.8.2023:

​Kulttuurijohtaja Anu Laitila ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ovat esittäneet kirjastopalveluiden hakeutuvien palveluiden -vastuualueen informaatikon toimen (vak.nro 402422) kelpoisuusvaatimuksen muuttamista muotoon soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Informaatikon tehtävään soveltuisi paremmin vastaavanlainen kelpoisuusvaatimus kuin saman tiimin kulttuurikoordinaattoreilla.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että informaatikon toimen (vak. nro 402422) kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä tehtävään soveltuva työkokemus 1.9.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKirjastopalvelut
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 229
Liite 1:Lomake-esitys toimen 402422 muuttamisesta