Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22814.08.2023 

4943-2023 (01 01 00)

Suunnittelijan toimen perustaminen kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, luvat ja valvonta, ympäristöinsinööri ympäristönsuojelupäällikön varahenkilö Renja Rasimus 26.6.2023:

Turun kaupunki on viime vuosina profiloitunut voimakkaasti luontoarvoja puolustavana kaupunkina, joka muun muassa tavoittelee kansainvälistä asemaa yhtenä maailman johtavista luontokaupungeista. Vuoden 2023 aikana on hyväksytty muun muassa luonnon monimuotoisuuden parantamista edistävä LUMO-ohjelma vuosille 2024-2029. Lisäksi Turku on Helsingin ohella toisena perustajakaupunkina mukana Itämerihaasteessa, jonka mukainen uusi Itämeriohjelma vuosille 2024-2028 tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi syksyllä 2023.

Ympäristönsuojelun vastuualueelta jää 1.8. eläköitymisen vuoksi avoimeksi luontoneuvojan toimi. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkastella luontoneuvojan tehtävien muuttamista vastaamaan nykyistä paremmin nykyajan tarpeisiin kaupungin kunnianhimoiset tavoitteet huomioiden. Luontoneuvonnalle on edelleen tilausta mutta neuvonnan tarve on muuttanut viime vuosina muotoaan siten, että tehtävässä on syytä painottaa nykyiseen vakanssiin verrattuna varsin toisenlaista osaamista. Tarkoitus on muuttaa vakanssin kelpoisuusvaatimuksia ja tehtäväkuvausta siten, että jatkossa tehtävät painottuisivat digitaalisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen sekä sisällöntuotantoon sekä ympäristönsuojelun viestinnän ja erilaisen raportoinnin vahvistamiseen. Erityisesti korona-aika on osoittanut, että kuntalaiset ovat hyvin kiinnostuneita asuinympäristönsä lähiluonnosta ja siihen liittyvistä digitaalisista palveluista.

Tarkoituksenmukaisinta on lakkauttaa nykyinen luontoneuvojan toimi ja perustaa kokonaan uusi suunnittelijan toimi ympäristönsuojeluun. Jo kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa ja edelleen vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu suunnittelijan toimen perustamiseen vapautuvan luontoneuvojan toimen tilalle ympäristönsuojelun vastuualueelle.

Perustettavan toimen tehtävässä edistetään ja toteutetaan kuntalaisille tarkoitettua luonto-opastusta, parannetaan kaupungin ympäristönsuojeluasioista viestimistä sekä toteutetaan kaupungin Itämeritoimenpiteitä vuorovaikutuksen ja viestinnän keinoin. Merkittävä osa tehtävästä on erityyppistä viestintää ja vuorovaikutusta: kyseinen suunnittelija avustaa hankekoordinaattoria Itämeriohjelman toteuttamisessa erityisesti viestinnässä ja verkoston vuorovaikutuksessa. Tämän lisäksi suunnittelijan tehtävänä on kehittää digitaalista opastusta erityisesti Ruissalossa mutta myös muilla kaupungin luonnonsuojeluun liittyvillä erityisalueilla. Lisäksi suunnittelija vastaa myös muusta ympäristönsuojeluun liittyvästä viestinnästä.

Asiantuntijatehtävien vaativuuden arviointiryhmä on 30.5.2023 arvioinut perustettavan toimen tehtävien vaativuuden ja sen mukaisesti tehtäväkohtaiseksi palkaksi voidaan esittää 3.062,98 €/kk (KVTES, 01ASI040 VL 2B). Palkkakustannusten nousu nykyisestä on vuodessa noin 14.000 €.

Valvontajohtaja kaupunkiympäristöjohtajan varahenkilö Leena Salmelainen 27.6.2023:

Esitän,

-​ ​että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ympäristönsuojelun vastuualueelle perustetaan 1.8.2023 lukien suunnittelijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.062,98 €/kk (KVTES, 01ASI040 VL 2B) ja jonka kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan soveltuva korkeakoulututkinto,

​- että luontoneuvojan toimi (vak. nro 607080) lakkautetaan 1.8.2023 lukien ja

​-​ että​ perustettava toimi saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä lupamenettelyä.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki 25.7.2023:

​Valvontajohtaja, kaupunkiympäristöjohtajan varahenkilö Leena Salmelainen on esittänyt, että kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden ympäristönsuojelun vastuualueelle perustetaan 1.8.2023 lukien suunnittelijan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.062,98 €/kk (KVTES, 01ASI040, VL 2B) ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja että luontoneuvojan toimi (vak. nro 607080) lakkautetaan 1.8.2023 lukien. Salmelainen on lisäksi esittänyt, että perustettava toimi saadaan täyttää julkisella haulla ilman erillistä lupamenettelyä.

​Esityksen mukaan ympäristönsuojelun vastuualueelta jää 1.8.2023 avoimeksi luontoneuvojan toimi. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkastella luontoneuvojan tehtävien muuttamista vastaamaan nykyistä paremmin nykyajan tarpeisiin. Tarkoitus on muuttaa vakanssin kelpoisuusvaatimuksia ja tehtäväkuvausta siten, että jatkossa tehtävät painottuisivat digitaalisen neuvonnan ja ohjauksen kehittämiseen sekä sisällöntuotantoon sekä ympäristönsuojelun viestinnän ja erilaisen raportoinnin vahvistamiseen.

​Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitetyn tehtäväkohtaisen palkan ja kelpoisuusvaatimuksen osalta.

​Esityksessä on todettu, että palkkakustannusten nousu nykyisestä on vuodessa noin 14.000 €. Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa ja vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu suunnittelijan toimen perustamiseen vapautuvan luontoneuvojan toimen tilalle ympäristönsuojelun vastuualueelle.

​Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1Esitys suunnittelijan toimen perustamisesta​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus, perustetaan 1.8.2023 lukien suunnittelijan työsopimussuhteinen toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.062,98 €/kk (KVTES, 01ASI040, VL 2B) ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto,

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ luontoneuvojan toimi (vak. nro 607080) lakkautetaan 1.8.2023 lukien, ja

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus saa täyttää tällä päätöksellä perustettavan toimen ilman erillistä palkkaamislupaa.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 228
Liite 1:Esitys suunnittelijan toimen perustamisesta