Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22614.08.2023 

5030-2023 (01 01 00)

Toimistosihteerin toimen perustaminen konsernihallinnon johdon sihteeripalveluihin

​Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 28.6.2023:

Yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueelle johdon sihteeripalveluihin sijoittuva kanslistin virka (vakanssi 404106) vapautuu 16.7.2023. Tässä virassa ei käytetä julkista valtaa, joten se pitää muuttaa toimeksi. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää myös vakanssin nimike ja kelpoisuusvaatimus.

Vakanssin nimikettä esitetään muutettavaksi toimistosihteeriksi muiden vastaavilla tehtäväkuvilla johdon sihteeripalveluissa olevien vakanssien tapaan. Vakanssin tehtäväkohtainen palkka on 2447,69 e/kk, palkkahinnoittelukohta 01TOI060, vl 3A. Nykyinen kelpoisuusvaatimus on: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotasoinen tutkinto tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto (vähintään 120 ov) sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus. Uudeksi kelpoisuusvaatimukseksi esitetään: Tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto.

Esitän, että johdon sihteeripalvelujen yksikköön (045232) perustetaan 1.8.2023 alkaen toimistosihteerin työsopimussuhteinen toimi, jonka kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Palkkahinnoittelukohta ja tehtäväkohtainen palkka pysyvät ennallaan, 2447,69 e/kk (01TOI060, 3a). Lisäksi esitän toimea vastaavan kanslistin viran (vakanssi 404106) lakkauttamista. Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

Hallintojohtaja Jukka Varonen 28.6.2023:

Puollan esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.7.2023:

​Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden yleishallinnon vastuualueelle johdon sihteeripalveluihin sijoittuva kanslistin virka (vakanssinumero 404106) lakkautetaan ja perustetaan 1.8.2023 alkaen toimistosihteerin toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.447,69 €/kk (01TOI060, VL 3A). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa perustettavaksi esitetyn toimen tehtäväkohtaisesta palkasta.

​Esityksessä on todettu, että em. kanslistin virassa ei käytetä julkista valtaa, joten se pitää muuttaa toimeksi. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää myös vakanssin nimike ja kelpoisuusvaatimus. Muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

​Perustettavan toimen kelpoisuusvaatimukseksi on esitettytehtävään soveltuva vähintään toisen asteen tutkinto. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen.

​Kanslistin viran (vakanssinumero 404106) lakkauttamisesta tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle.

Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää toimen perustamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX