Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22414.08.2023 

5065-2023 (01 01 00)

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen

Palvelualuejohtajan varahenkilö Virpi Kariluoma 29.6.2023:

 

Varhaiskasvatuksen suomenkielisellä palvelualueella on varhaiskasvatuksen avoin lastenhoitajan virka (vak.nro 361998). Virka on hinnoitteluryhmässä 05VKA054 ja tehtäväkohtainen palkka on 2224,71 euroa kuukaudessa, vaativuusluokka 2A. Kelpoisuusehto varhaiskasvatuslain 540/2018 § 28 mukainen.

 

Tässä virassa ei käytetä julkista valtaa, joten se pitää muuttaa työsuhteiseksi toimeksi.

 

Kansliapäällikkö päättää avoimeksi tullutta virkaa vastaavan kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen toimen perustamisesta, mikäli perustettavan toimen vakanssinumero, palkkahinnoittelukohta, tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus pysyvät samoina kuin kaupunginhallituksen päätöksellä lakkautettavan vastaavan viran vakanssinumero, palkkahinnoittelukohta, tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus.

 

Esitän, että kansliapäällikkö päättäisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan, (vak.nro 361998), vastaavan kuukausipalkkaisen työsopimussuhteen perustamisesta varhaiskasvatuksen palvelualueelle Arkeologinkadun päiväkotiin (perusyksikkö 409540) 1.8.2023 alkaen. Vakanssi on hinnoitteluryhmässä 05VKA054. Tehtäväkohtainen palkka on 2224,71 €/kk, tehtävän vaativuus 2A. Kelpoisuusehto varhaiskasvatuslain 540/2018 § 28 mukainen.

 

Vakanssinumero, palkkahinnoittelukohta, tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus pysyvät ennallaan.

 

Lisäksi esitän, että kansliapäällikkö ehdottaa kaupunginhallitukselle vastaavan viran lakkauttamista kaupunginhallituksen päätöksellä.

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 30.6.2023:

 

Puollan varhaiskasvatuksen palvelualueen tekemää esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.7.2023:

​Palvelualuejohtajan varahenkilö Virpi Kariluoma ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ovat esittäneet, että kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen varhaiskasvatuksen palvelualueelle Arkeologinkadun päiväkotiin (perusyksikkö 409540) perustetaan 1.8.2023 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.224,71 €/kk (05VKA054, VL 2A). Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan tehtäväkohtaisen palkan tulee olla 2.300 €/kk (05VKA054, VL 2A) ottaen huomioon 1.6.2023 alkaen voimaan tulleet yleis- ja järjestelyeräkorotukset.

​Palvelukokonaisuuden esityksen mukaan toimen kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 § 28 mukainen. Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyyn kelpoisuusvaatimukseen.

Samassa yhteydessä on esitetty lakkautettavaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan virka (vak. nro 361998) 1.8.2023 alkaen, mistä tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle. Ko. virassa ei käytetä julkista valtaa, joten se pitää muuttaa työsuhteiseksi toimeksi.

​Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin esityksen kanssa. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole esitykseen huomautettavaa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää toimen perustamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin, että

- Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, perustetaan 1.8.2023 lukien varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi, jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.300,00 €/kk (05VKA054, VL 2A) ja jonka kelpoisuusvaatimus on varhaiskasvatuslain 540/2018 § 28 mukainen,​​

- varhaiskasvatuksen lastenhoitajan viran (vakanssinumero​ 361998) lakkauttamisesta tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX