Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22314.08.2023 

5031-2023 (01 01 00)

Huoltovastaavan toimen perustaminen kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen

Ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen ja opintopalvelupäällikkö Riikka Koivunen 22.6.2023:

 

Esitämme huoltovastaavan toimen perustamista ammatillisen koulutuksen palvelualueelle 1.8.2023 lukien.

 

Mistä huoltovastaava vastaa:

 

Huoltovastaava (opetuskorjaamo) tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun ja sisäisen korjaamotoiminnan seuranta. Hän varmistaa, että asiat hoidetaan sovitusti ja tarvittavat asiakirjat löytyvät ja ovat kunnossa. Huoltovastaava vastaa talon oman kaluston huolloista ja korjauksista. Katsastuskierrot, määräaikaishuollot ja ylläpitävät korjaukset.

 

Pääosin kalusto pyritään huoltamaan ja korjaamaan itse, pois lukien huoltosopimusten alaiset uudet ajoneuvot, niiden osalta myös huoltokierron seuranta.

 

Huolto- ja korjaustoiminnassa huoltovastaavalla on apunaan hyötyajoneuvoasentajaryhmät, mutta huoltovastaavan on myös itse pystyttävä huoltamaan ja korjaamaan ajoneuvoja. Huoltovastaava tekee ratkaisut, jos tarvitaan ulkopuolista korjaamoa. Turun ammatti-instituutin logistiikalla on hyötyajoneuvoja 63, kevyttä kalustoa 22 ja muutamia erikoisajoneuvoja.

 

Huoltovastaavan tehtävä sisältyy vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan.

 

Edellä olevan johdosta esitetään, että

-

Turun kaupunkiin, ensimmäisenä sijoituspaikkana kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden ammatillisen koulutuksen palvelualue, perustetaan 1.7.2023 lukien TS:n mukaisessa työajassa oleva huoltovastaavan toimi

 

 

 

-

kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan soveltuva ammatillinen tutkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus

 

-

tehtäväkohtainen palkka on 2807,01 €/kk

-

perustettavan toimen saa täyttää ilman erillistä palkkaamislupaa.

 

Liite 1                                  Esitys toimen perustamisesta

 

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen 29.6.2023:

 

Puollan ammatillisen koulutuksen palvelualueen tekemää esitystä.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 30.6.2023:

​Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus esittää huoltovastaavan toimen perustamista kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan huoltovastaavan tehtäviin kuuluu asiakaspalvelun ja sisäisen korjaamotoiminnan seuranta, ja hän vastaa talon oman kaluston huolloista ja korjauksista.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole huomautettavaa huoltovastaavan toimelle esitettyjen palvelussuhteen ehtojen suhteen. Tehtäväkohtaisessa palkassa on huomioitu 1.6.2023 voimaan tulleet yleiskorotukset. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden esityksen mukaan huoltovastaavan toimen palkkakustannukset henkilöstösivukuluineen on noin 45.000 euroa vuodessa. Palvelukokonaisuuden esityksen mukaan toimen perustaminen sisältyy kasvatuksen ja opetuksen vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmaan.

​Palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Perustettavaksi esitetyn toimen toiminnallisen tarpeen osalta konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole perusteita lausua asiasta toisin palvelukokonaisuuden esityksen kanssa. Toimen perustamisesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon ja lisäksi palvelukokonaisuuden tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä. ​ ​

​Hallintosäännön 84 §:n mukaan toimien perustamisesta päättää kansliapäällikkö.

Liite 1​Esitys toimen perustamisesta​

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että:

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 223
Liite 1:Esitys toimen perustamisesta