Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22214.08.2023 

5217-2023 (02 08 00)

Turun seudun tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ja tapahtumajohtaja Antti Kirkkola 17.7.2023:

Tausta ja nykytila

Turun seudun tapahtumakalenteri lanseerattiin vuonna 2015, ja se alkaa olla elinkaarensa päässä. Kalenterin toteutusta on jouduttu paikkailemaan useita kertoja, ja siinä esiintyy paljon teknisiä vikoja. Turun kaupungilla on tarve lanseerata uusi tapahtuma- ja harrastuskalenteri mahdollisimman nopeasti tapahtumajärjestäjien, ympäristökuntien sekä harrastus- ja muiden avaintoimijoiden hyödyksi. Kentältä nousseeseen tarpeeseen vastaamiseksi haluttaisiin pilotoida tapahtumakalenteritoteutukseen lisenssipohjaista valmisratkaisua.

Hankinnan sisältö

Eventz Suomi Oy:n (3270839-6) tarjoama tapahtuma- ja harrastuskalenteri sisältää kalenteripalvelun pystytyksen, kalenterin käytön, ylläpidon, tuotteen jatkuvan kehityksen, käyttöönottoon sisältyvän sisällöntuottajien koulutuksen sekä pääkäyttäjätuen.

Hinnoittelu ja hankintajakso

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta. Hinnoittelumalli on avattu liitteessä 1: ”Tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti Turun seudulle”.

Tapahtumakalenteri on tarkoitus hankkia Turun kaupungin ja alueellisten toimijoiden käyttöön ajalle 1.8.2023 (tavoite)–28.2.2025, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhdellä (1) kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.3.2025–28.2.2027.

Esitämme, että Turun kaupunki hankkii Eventz Suomi Oy:ltä tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotin liitteessä 1. ”Tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti Turun seudulle” esitetyin hinnoin yllä kuvatulle hankintajaksolle. Kulut katetaan budjetista 1415-14150 KH/Suurtapahtumatuet.

Liite 1​Tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti Turun seudulle (salassa pidettävä)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki hankkii Eventz Suomi Oy:ltä tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotin liitteessä 1 ”Tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti Turun seudulle” esitetyin hinnoin yllä kuvatulle hankintajaksolle. Kulut katetaan budjetista 1415-14150 KH/Suurtapahtumatuet.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoEventz Suomi Oy
tiedElinvoima, tapahtumapalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, digiyksikkö
mtpvKonsernihallinto, hankintapalvelut
tiedKonsernihallinto, talousohjaus
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 222
Liite 1:Tapahtuma- ja harrastuskalenteripilotti Turun seudulle (salassa pidettävä)