Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja303.08.2023 

5313-2023 (01 02 00)

Nuorisopalvelupäällikön (vak.nro 364511) tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, 28.7.2023:

Nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön vastuualueen nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro 404173) on täyttämättä elokuusta 2023 alkaen. Toimenhaltija on irtisanoutunut. Nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen (vak.nro 364511) hoitaa oman työnsä ohessa nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön vastuualueen johtamista yhdessä toiminnanjohtaja Tara Puhakan kanssa siihen asti, kunnes kohdennetun nuorisotyön vastuualueen nuoriso-palvelupäällikön vakanssi saadaan täytettyä. Tämä kokonaisuus ei kuulu hänen tavanomaisiin työtehtäviinsä ja lisää hänen tehtäviensä vaativuutta ja vastuullisuutta.

Elokuun 2023 alusta alkaen siihen asti, kunnes nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro 404173) saadaan täytettyä, toteutetaan nuorisopalveluiden kohdennetun nuorisotyön vastuualueella seuraavaa vastuunjakoa:

Hallinnolliset ja talouteen liittyvät asiat:

Nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen hoitaa kohdennetun nuorisotyön vastuualueen palvelupäällikön hallinnolliset ja talouteen liittyvät tehtävät, mm. osavuosikatsauksen koordinointi ja raportointi, tulevan vuoden talousarvion valmisteluun liittyviä tehtäviä sekä muita valmistelu-, henkilöstösuunnittelu- ja hallinnollisia tehtäviä.

Kohdennetun nuorisotyön vastuualueen töiden ja tehtävien koordinointi:

Toiminnanjohtaja Tara Puhakka hoitaa kohdennetun nuorisotyön vastuualueen töiden ja tehtävien koordinoinnin mm. työpaikkakokousten vetäminen, operatiiviset tehtävät ja verkostot, työntekijöiden työtehtävien etenemisen koordinointi, johtoryhmälle töiden etenemisen raportointi sekä johtoryhmän kuulumiset ja toimeksiannot vastuualueelle.

KVTES:n II luvun 10 § 1 momentissa todetaan, että jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksellään 28.12.2022 § 418 siirtänyt päätösvaltaansa siten, että palvelukokonaisuuden johtaja päättää tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä hoidettaessa sijaisuutta, avoimen vakanssin tehtäviä tai omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä, mikäli korotuksen suuruus on enintään 5 %.

Esitän, että tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa nuorisopalvelu-päällikkö Minna Saarisen (vak.nro 364511) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla 1.8.2023 alkaen siihen asti, kunnes nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro) 404173 on täytetty.

Minna Saarisen nuorisopalvelupäällikön toimen tehtäväkohtainen palkka on 3400 € / kk. 1.8.2023 alkaen ko. toimen tilapäisesti korotettu palkka olisi 3 570 € / kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Päätös​Päätin, että nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarisen (vak.nro 364511) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla siten, että 1.8.2023 alkaen tehtäväkohtainen palkka on 3570 € / kk siihen asti kunnes nuorisopalvelupäällikön toimi (vak.nro 404173) on täytetty. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Anu Parantainen

Muutosjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
aoXXXXX