Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17103.08.2023 

5255-2023 (01 02 00)

Erikoiskirjastovirkailijan toimen (vak.nro 402637) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 27.7.2023:

Kulttuurin palvelukokonaisuuden kirjastopalveluissa on avoimena erikoiskirjastovirkailijan toimi (vak.nro 402637), jonka tehtäväkohtainen palkka on 2.435,99 € (KVTES, 02KIR050, VL 3). Edellä mainitun. palkkahinnoittelukohdan vaativuusluokassa 3 tehtäväkohtainen palkka on 1.6.2023 lukien 2.455,99 €, joten po. toimen tehtäväkohtainen tulee tarkistaa samalle tasolle.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki:

Päätös​Päätin, että erikoiskirjastovirkailijan toimen (vak.nro 402637) tehtäväkohtainen palkka on 2.455,99 € (KVTES, 02KIR050, VL 3) 1.6.2023 lukien.

Tarja Kullanmäki

palvelussuhdepäällikkö

henkilöstöjohtajan varahenkilö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX