Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja602.08.2023 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus ajalle 1.7.2023-30.9.2023 / HKScan Finland Oy

Lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja projektipäällikkö Tapani Järvinen:

 

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi HKScan Finland Oy:n elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen Liha ja lihavalmisteet (diaari 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

 

HKScan Finland Oy on 29.5.2023 kirjatussa kirjeessään esittänyt hinnankorotuksia poikkeuksellisesti nousseen hintatason vuoksi.

 

Ottaen huomioon HKScan Finland Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että 15 % tuotekohtainen korotus sopimushintoihin 1.7.-30.9.2023 on perusteltua Turun kaupungin osalta.

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.​

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen Liha ja lihavalmisteet (diaari 10482–2019) hyväksytään 15 % tuotekohtainen korotus sopimushintoihin ajalle 1.7.2023-30.9.2023 Turun kaupungin osalta.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, puh. 044 907 5896.

 

Jakelu

aoHKScan Finland Oy
tiedKaupunginhallitus