Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja502.08.2023 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus ajalle 1.7.2023-30.9.2023 / Jokioisten Leipä Oy

Lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja projektipäällikkö Tapani Järvinen:

 

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi Jokioisten Leipä Oy:n elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen Tuore leipä (diaari 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

 

Jokioisten Leipä Oy on 30.5.2023 kirjatussa kirjeessään esittänyt voimassaolevia hinnankorotuksia sopimuskauden loppuun asti poikkeuksellisesti nousseen hintatason vuoksi.

 

Ottaen huomioon Jokioisten Leipä Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että hintojen tarkastaminen on perusteltua Turun kaupungin osalta 30.9.2023 asti.

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.​

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen Tuore leipä (diaari 10482–2019) hyväksytään voimassa olevien korotettujen hintojen jatko 30.9.2023 asti Turun kaupungin osalta.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, puh. 044 907 5896.

 

Jakelu

aoJokioisten Leipä Oy
tiedKaupunginhallitus