Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja402.08.2023 

10482-2019 (02 08 00)

Hinnankorotus ajalle 1.7.2023- 31.10.2023 / Kimmon Vihannes

Lakimies Sanni-Sofia Nieminen ja projektipäällikkö Tapani Järvinen:

 

Turun kaupungin hankintapäällikkö on päätöksellään 6.4.2020 § 34 valinnut toimittajaksi Kimmon Vihannes Oy:n elintarvikkeiden hankintaan osakokonaisuuteen 2 maito ja maito- ja maitotuotteet (diaari 10482–2019) ajalle 1.6.2020-31.7.2022, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu hankintapäällikön päätöksellä 3.3.2022 § 29 ajalle 1.8.2022-31.1.2024.

 

Kimmon Vihannes Oy on 1.6.2023 kirjatussa kirjeessään esittänyt hinnankorotuksia poikkeuksellisesti nousseen hintatason vuoksi.

 

Ottaen huomioon Kimmon Vihannes Oy:n esittämät perustelut hintojen tarkastamisella voidaan katsoa, että hintojen tarkastaminen ajalle 1.7.2023- 31.10.2023 on perusteltua Turun kaupungin osalta. Kimmon Vihannes Oy:n on kuitenkin välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hintoihin liittyvät alentavat tekijät. 

 

Hinnankorotus voidaan edellä kuvatuin perustein tehdä hankintalain 136 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaisena vähäarvoisena sopimusmuutoksena.

 

Liite 1                                  Tarkistetut hinnat ajalle 1.7.2023-31.10.2023 (salassa pidettävä, Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohta)

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.​

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän, että elintarvikkeiden hankintaa koskevan sopimukseen osakokonaisuuteen 2 maito- ja maitotuotteet (diaari 10482–2019) hyväksytään liitteen 1 mukaiset hinnankorotukset ajalle 1.7.2023-31.10.2023 Turun kaupungin osalta. Kimmon Vihannes Oy:n on välittömästi ja oma-aloitteisesti huomioitava hinnoissa mahdolliset alentavat tekijät ja ilmoitettava näistä muutoksista Turun kaupungille.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus ovat liitteenä.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Tapani Järvinen, puh. 044 907 5896.

 

Jakelu

aoKimmon Vihannes Oy
tiedKaupunginhallitus


Liitteet:

Khankpa § 4
Liite 1:Tarkistetut hinnat ajalle 1.7.2023-31.10.2023 (salassa pidettävä, Julkisuuslain 24n 1 momentin 20 kohta)