Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2228.07.2023 

5230-2023 (02 08 02)

Jäkärlän koulun liikuntasalirakennuksen sähköliittymän rakentaminen

​Sähköasiantuntija Harri Kakko 27.7.2023:

Jäkärlän koulutalon purkamisesta on tehty päätös. Koulun liikuntasalirakennus saa sähkönsä koulutalosta ja samoin eri telejärjestelmien keskusyksiköt ovat koulurakennuksessa.

​Liikuntasalirakennukseen on tuotava oma sähkölaitoksen sähköliittymä. Telejärjestelmien keskusyksiköitä siirretään koulurakennuksesta ja asennetaan liikuntasalirakennukseen. Samalla liikuntasalirakennuksen puutteellista murtohälytysjärjestelmää laajennetaan kattamaan puuttuvat tilat.

Tilapalvelut pyysi 16.6.2023 sähköurakkatarjoukset liikuntasalirakennuksen sähköliittymän rakentamisesta maankaivuutöineen ja eri telejärjestelmien vaatimista muutoksista.

Tarjouspyyntömateriaali ladattiin Haahtela Pris -projektipankkiin, josta se oli vapaasti kaikkien ladattavissa. Tarjouspyyntömateriaalin latasi neljä eri yritystä, joista yksi antoi tarjouksen.

Sähköurakoitsijan valintaperusteena hankinnassa käytetään tarjouspyynnön mukaisesti halvinta hintaa.

Ainoan tarjouksen, joka todettiin olevan kohtuullinen, antoi Sähköpoint Oy, tarjoushinta on 94.360,00 € (alv 0 %)

Mahdolliset tiedustelut päätöksen sisällöstä osoitetaan Harri Kakko, puh. 050 558 9354.

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Päätös​Päätin, että Jäkärlän koulun liikuntasalirakennuksen sähköliittymän rakentaminen ja koulun purkamisesta johtuvien eri järjestelmien muutostöiden sähköurakka hankitaan ainoan tarjouksen antaneelta Sähköpoint Oy:ltä kokonaishintaan 94.360,00 € (alv 0 %).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSähköpoint Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX