Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2118.07.2023 

5182-2023 (02 08 00)

Piinokankadun päiväkodin kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja Sisäilma-asiantuntija Hannele Luoma 17.7.2023:

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tilaaminen: Piinokankadun päiväkoti, Piinokankatu 4

Kohteeseen tilataan rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jonka​ tarkoituksena on selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun sekä arvioida millaisilla toimenpiteillä kohteen käyttöä voidaan jatkaa 3–4 vuotta.

​Tutkimus tilataan Sirate Group Oy:ltä, joka on olemassa olevan puitesopimuksen mukainen toinen palveluntuottaja.

​Kustannukset koostuvat seuraavasti (alv 0 %-hinta):

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Tutkimussuunnitelma ja raportointi 189h x 82€ = 15​ 498€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Työaikakustannukset (mittaukset ja selvitykset) 82 €/h/hlö

o​ ​ Projektityöt, kokoukset selvitykset, lähtötiedot 8h x 82€ = 656€

o​ ​ Arviointikäynti kiinteistössä 6h x 82€ = 492€

o​ ​ Tutkimussuunnitelman tekeminen 29h x 82€ = 2 378€

o​ ​ Mittausten valmistelutyöt, tilaukset, kalibroinnit 3h x 82€ = 246€

o​ ​ Paine-ero ja olosuhdemittauksien laiteasennukset ja tallennukset 5h x 82€ = 410€

o​ ​ Ilmanäytteenotto (VOC) 3h x 82 € = 246€

o​ ​ Rakenneavaukset (US, AP, YP) ja materiaalinäytteet 48h x 82€ = 3 936€

o​ ​ Tiivistystutkimukset merkkiaineella 16h x 82€ = 1 312€

o​ ​ Kosteusmittaukset 6h x 82€ = 492€

o​ ​ Kuitumittaukset pinnoilta, laskeumista 4h x 82€ = 328€

o​ ​ IV-järjestelmän tarkastukset ja mittaukset 8h x 82€ = 656€

o​ ​ Tulosten purku ja käsittely 8h x 82€ = 656€

o​ ​ Tulosten raportointi 45h x 82€ = 3 690€

Yhteensä: 15 498€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Mittalaite- ja kalustokustannukset

o​ ​ Adixen 9012 XRS Hydrogen Leak Detector (merkkiaine) 420€

o​ ​ Olosuhde- ja paine-eroseurantamittaukset, mittauspisteet 9 x 112€ = 1 008€

o​ ​ Retrotec, ilmalukumittauslaitteisto (puhallin ja mittauslaitteisto) 375€

Yhteensä: 1 803€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Analyysikustannukset:

o​ ​ Asbestin määritys materiaalista (polarisaatio/SEM) 3 x 103€ = 309€

o​ ​ VOC, haihtuvat orgaaniset yhdisteet sisäilmasta 2 x 240€ = 480€

o​ ​ Materiaalipalanäyte (kvalitatiivinen, MEA-, DG18-, THG- ja Hagem-alusta) 40 kpl x 85 € = 3 400€

o​ ​ Mineraalikuitulaskenta valomikroskooppisesti, teippinäyte 14 vrk laskeuma (3 näytettä/tila), 6 näytteenottopistettä 6 x 213 € = 1 278€

o​ ​ Mineraalikuitulaskenta valomikroskooppisesti, tuntematon aika laskeumalla 6 kpl x 84 € = 504€

Yhteensä: 5​ 971€​

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Kokonaishinta-arvio on kosteus- ja sisäilmatutkimukselle 23 272€

Kustannusarviossa on käytetty puitesopimuksen mukaisia hintoja. Tutkimussuunnitelma ja raportointi -hinta on laskettu kustannusarviossa annetun tuntimäärän mukaisesti.

Liite 1​​Kustannusarvio

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että Piinokankadun päiväkotiin tilataan rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Sirate Group Oy:ltä kokonaisarviohintaan 23 272€ (alv 0 %) perustuen.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella tai tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSirate Group Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Ktilakoh § 21
Liite 1:Kustannusarvio