Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen 
Ylläpitopäällikkö2018.07.2023 

5181-2023 (02 08 00)

Konserttitalon kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja Sisäilma-asiantuntija Hannele Luoma 17.7.2023:

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tilaaminen: Konserttitalo, mukaan lukien pohjakerroksen keilahalli, Aninkaistenkatu 9

Kohteeseen tilataan rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, jonka​ tarkoituksena on selvittää rakennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun sekä arvioida millaisilla toimenpiteillä kohteen käyttöä voidaan jatkaa musiikkitalo Fuugan valmistumiseen asti.

​Tutkimus tilataan Sirate Group Oy:ltä, joka on olemassa olevan puitesopimuksen mukainen toinen palveluntuottaja.

​Kustannukset koostuvat seuraavasti (alv 0 %-hinta):​

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Tutkimussuunnitelma ja raportointi 283h x 82€ = 23​ 206€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Työaikakustannukset (mittaukset ja selvitykset) 82 €/h/hlö

o​ ​ Projektityöt, kokoukset selvitykset, lähtötiedot 16h x 82€ = 1 312€

o​ ​ Arviointikäynti kiinteistössä valmisteluineen 8h x 82€ = 656€

o​ ​ Tutkimussuunnitelman tekeminen 45h x 82€ = 3 690€

o​ ​ Mittausten valmistelutyöt, tilaukset, kalibroinnit 7h x 82€ = 574€

o​ ​ Paine-ero ja olosuhdemittauksien laiteasennukset ja tallennukset 7h x 82€ = 574€

o​ ​ Ilmanäytteenotto (VOC, PAH tms.) 7h x 82 € = 574€

o​ ​ Rakenneavaukset (US, AP, YP) ja materiaalinäytteiden otto 60h x 82€ = 4​ 920€

o​ ​ Tiivistystutkimukset merkkiaineella 16h x 82€ = 1​ 312€

o​ ​ Kosteusmittaukset 14h x 82€ = 1 148€

o​ ​ Kuitumittaukset pinnoilta, laskeumista 7h x 82€ = 574€

o​ ​ IV-järjestelmän tarkastukset ja mittaukset 14h x 82€ = 1 148€

o​ ​ Tulosten purku ja käsittely 14h x 82€ = 1 148€

o​ ​ Tulosten raportointi 68h x 82€ = 5 576€

Yhteensä: 23 206€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Mittalaite- ja kalustokustannukset

o​ ​ Olosuhdeloggerit, lyhytaikaisseuranta (Ratelog, Tinytag) 11 kpl x 112€ = 1​ 232€

o​ ​ Paine-erologgerit, lyhytaikaisseuranta (Produal, Dwyer, Ratelog) 20 kpl x 112€ = 2​ 240€

o​ ​ Retrotec, ilmalukumittauslaitteisto (puhallin ja mittauslaitteisto) 2vrk x 375€ = 750€

Yhteensä: 4 222€

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Analyysikustannukset:

o​ ​ Asbestin määritys elektronimikroskooppisesti (SEM) pyyhintäpölynäytteestä 5 x 218€ =1​ 090€

o​ ​ Asbestin määritys materiaalista (polarisaatio/SEM) 5 x 103€ = 515€

o​ ​ Materiaalipalanäyte (kvalitatiivinen, MEA-, DG18-, THG- ja Hagem-alusta) 50 kpl x 85 € = 4​ 250€

o​ ​ Mineraalikuitulaskenta valomikroskooppisesti, 14 vrk laskeuma (3 näytettä/tila), 10 näytteenottopistettä 10 x 213 € = 2 130€

o​ ​ Mineraalikuitulaskenta valomikroskooppisesti, tuntematon aika laskeumalla 11 kpl x 84 € = 924€

o​ ​ PAH-yhdisteet ilmanäytteestä + keräin 5 x 269€ = 1​ 345€

o​ ​ VOC, haihtuvat orgaaniset yhdisteet sisäilmasta 5 x 240€ = 1 200€

Yhteensä: 11 454€​

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Kokonaishinta-arvio on kosteus- ja sisäilmatutkimukselle 38 882€

Kustannusarviossa on käytetty puitesopimuksen mukaisia hintoja. Tutkimussuunnitelma ja raportointi -hinta on laskettu kustannusarviossa annetun tuntimäärän mukaisesti.​

Liite 1​Kustannusarvio ​

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri:

Päätös​Päätin, että Konserttitaloon, mukaan lukien pohjakerroksen keilahalli, tilataan rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Sirate Group Oy:ltä kokonaisarviohintaan 38 882€ (alv 0 %) perustuen.

Sopimus ei synny tällä päätöksellä vaan vasta myöhemmin tehtävällä sopimuksella tai tilauksella, joka voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, hankintaoikaisun vireille saattamista koskevan vaatimuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Soile Viiri

ylläpitopäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoSirate Group Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Ktilakoh § 20
Liite 1:Kustannusarvio