Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja17007.07.2023 

5010-2023 (01 00 01)

Johtamisen erikoisammattitutkintoa (JET) ja lähiopetuspäivien palkallisuutta koskevan päätöksen kumoaminen - Oikaisu päätökseen 29.6.2023 § 166

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 28.6.2023:

Kaupunginhallituksen hallintojaosto on päättänyt 7.6.2011 § 133 johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) kuuluvien lähiopetuspäivien palkallisuudesta. Kansliapäällikkö on päättänyt 12.5.2023 § 153 oppisopimuskoulutusohjeesta.

​Kansliapäällikön edellä mainitun päätöksen yhteydessä on jäänyt kumoamatta kaupunginhallituksen hallintojaoston yllä mainittu päätös. Em. hallintojaoston päätös kumotaan tällä päätöksellä.

​Kansliapäällikön hallintosäännöllä määritetyn palkka-asioita koskevan päätösvallan delegointipäätöksen 28.12.2022 mukaan henkilöstöjohtaja hyväksyy henkilöstöasioita koskevat yleisohjeet.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että kaupunginhallituksen hallintojaoston päätös 7.6.2011 § 133 johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) kuuluvien lähiopetuspäivien palkallisuudesta kumotaan tämän päätöksen antopäivästä alkaen.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, integraatiotoiminto
tiedKonsernihallinto, johdon tuki
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedRevisiotoimisto
tiedXXXXX