Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16907.07.2023 

5125-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen johtavan asiantuntijan tehtävään (vak. nro 903490) siirtyvälle työntekijälle

Elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen 5.7.2023:

XXXXX on maksettu aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perusteella henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan seutuyhteistyöjohtajan virassa (vak. nro 000979). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 383,59 €/kk.

XXXXX siirtyy johtavan asiantuntijan tehtävään (vak. nro 903490) ajalle 1.10.2023-31.12.2024. XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä johtavan asiantuntijan tehtävään (vak. nro 903490), koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan johtavan asiantuntijan tehtävää (vak. nro 903490). XXXXX henkilökohtainen lisä on 383,59 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX