Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö22106.07.2023 

1701-2021 (01 00 00, 00 04 02)

Suostumus työllisyyden edistämisen kuntakokeilun (1269/2020) 19 §:n ja virkamieslain 20 §:n mukaiseen siirtoon

Työllisyyspalvelut, työllisyysjohtaja Riitta Uitto 5.7.2023:

​Turun kaupunki osallistuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeiluun 1.3.2021-30.6.2023. Kuntakokeilun jatkosta 1.7.2023-31.12.2024 tehty päätös 30.1.2023 (Kh § 35, dnro 13385–2020).

​Turun alueen työllisyyskokeiluun siirtyy TE-toimistosta valtion virkamieslain 20 §:n ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain 19 §:n nojalla laskennallinen henkilöstöresurssi. TE-taustaiset virkailijat tulevat työskentelemään työllisyyspalvelujen tiloihin ja sijoittuvat työllisyyspalvelujen työnjohdon alle. Virkamiehet pysyvät hallinnollisesti siirron ajan TE-toimiston virkamiehinä, eikä siirrolla ole vaikutusta virkamiesten virkasuhteen ehtoihin. Heidän hallinnollinen esimiehensä on TE-toimistotaustainen palvelupäällikkö. Hallinnollinen esimiesresurssi on laskennallisesti TE-toimiston htv-resurssissa ja TE-toimisto vasta rekrytoinneista. Kokeilun aikana tapahtuu määräaikaisissa viroissa henkilöstövaihdoksia. Valtio on myös myöntänyt lisäresursseja, eli uusia henkilöitä rekrytoidaan ja sijoitetaan työllisyyden kuntakokeiluun.​

Liite 1​TE-toimistosta siirtyvät virkamiehet

​Esitän, että Turun kaupunki ottaa työllisyyden kuntakokeiluun työnjohtonsa alaisuuteen em. liitteeseen 1 listatut TE-toimiston virkamiehet merkitylle ajalle.

Hallintojohtaja, kansliapäällikön varahenkilö Jukka Varonen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupunki ottaa työllisyyden kuntakokeiluun työnjohtonsa alaisuuteen em. liitteeseen 1 listatut TE-toimiston virkamiehet merkitylle ajalle.

Jukka Varonen

hallintojohtaja,​

kansliapäällikön varahenkilö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 221
Liite 1:TE-toimistosta siirtyvät virkamiehet