Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16804.07.2023 

5028-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen kanslistin toimeen (vak. nro 404106) siirtyneelle työntekijälle

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 3.7.2023:

XXXXX on aiemmin tehdyn erillisen päätöksen perustella maksettu henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan henkilöstöasiainhoitajan toimessa (vak. nro 403822). XXXXX hoitaa ajanjaksolla 13.2.–16.7.2023 kanslistin toimea (vak. nro 404106).

XXXXX tulisi siirtää hänen henkilökohtainen lisänsä kanslistin toimeen (vak. nro 404106), koska kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina. XXXXX henkilökohtainen lisä on ollut 31.5.2023 asti 59,75 euroa/kk ja 1.6 2023 lukien 61,15 euroa/kk.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen hoitaessaan kanslistin toimea (vak. nro 404106). XXXXX henkilökohtainen lisä on 31.5.2023 asti 59,75 euroa/kk ja 1.6 2023 lukien 61,15 euroa/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX