Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16703.07.2023 

4995-2023 (01 02 00)

Aamu- ja iltapäivätoiminnan eräiden ohjaajan toimien tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 30.6.2023:

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa eräiden ohjaajan vakanssien vaativuusluokka puuttuu tai on erheellisesti määritelty. Toimien tehtäväkohtainen palkka ja vaativuusluokka tulee em. syystä määritellä uudelleen TVA:n mukaiselle oikealle tasolle.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että ohjaajan toimien (vak.nrot 404264, 404265, 404266, 404267, 404268, 404269, 404270, 404271, 404272, 404284, 404285, 404286, 404287, 404288, 404289, 404296, 404297, 404298, 404299) tehtäväkohtainen palkka on 1.6.2023 lukien 2.154,03 €/kk.

​Toimien vaativuusluokka on 1.6.2023 lukien 2A (KVTES, hinnoittelukohta 05KOU060).

​Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja​

Jakelu

tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX