Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4204.08.2023 

2151-2023 (02 08 00, 07.03)

Lisähankinta Oracle-ympäristön hankinta Atea Finland Oy:ltä -sopimukseen Dnro 2151-2023

IT-pääsuunnittelija Katja Suomela, IT-hankepäällikkö Reijo Mikkola 30.6.2023:

Oracle-ympäristön hankinnassa 16.3.2023 (dnro 2151-2023) on sovittu pilviympäristön käyttöönoton kustannuksista, ylläpidosta ja lisensseistä.

Oracle-pilviympäristöön pitää tehdä projektin edetessä seuraavat muutokset, jotka edellyttävät lisähankintoja. Näistä lisähankinnoista Turun kaupunki on saanut puitesopimustoimittaja Atea Finland Oy:ltä tarjoukset. Näiden tarjousten lisäkustannukset ovat seuraavat (alv 0 %):

Vuosittaiset kustannukset lisähankinnat huomioiden (alv 0 %):

1. vuosi (1.4.2023-31.3.2024): alkuperäinen hankintasopimus 297 746,58 €, lisähankinta 36 515,66 € yhteensä 334 262,24 €

2. vuosi (1.4.2024-31.3.2025): alkuperäinen hankintasopimus 186 452,72 €, lisähankinta 8 470,29 € yhteensä 194 923,01 €

3. vuosi (1.4.2025-31.3.2026): alkuperäinen hankintasopimus 186 452,72 €, lisähankinta 8 470,29 € yhteensä 194 923,01 €

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Oracle-ympäristön lisähankinnat sopimukselle ”Oracle-ympäristön hankinta Atea Finland Oy:ltä” (dnro 2151-2023). Hankintasopimuksen muutoksen mukaiset lisäkulut 53 456,24 euroa (alv. 0 %) kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumerolle M-1002-104002 Oracle HA kokonaisuus.

IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro, IT-palvelujohtajan varahenkilö:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Oracle-ympäristön lisähankinnat sopimukselle ”Oracle-ympäristön hankinta Atea Finland Oy:ltä” (dnro 2151-2023). Hankintasopimuksen muutoksen mukaiset lisäkulut 53 456,24 euroa (alv. 0 %) kohdistetaan kustannuspaikalle 14280 Tietojärjestelmien kehittäminen, investointinumerolle M-1002-104002 Oracle HA kokonaisuus.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikkö ei tällä hankintapäätöksellä sitoudu tarjouspyynnössä ilmoitettuun ennakoituun hankintavolyymiin ja -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella tilauksella. Hankintatilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Kari Rajanaro

IT-suunnittelupäällikkö

IT-palvelujohtajan varahenkilö

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Katja Suomela, puh. 040 591 6480.

Jakelu

aoAtea Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX