Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, IT-palvelut 
IT-palvelujohtaja4110.08.2023 

5069-2023 (02 08 00, 07.03)

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Apple iPad-laitteiden hankinnat vuonna 2023 Atea Finland Oy:ltä IT-pääsuunnittelija Piia Suhonen 27.6.2023:

Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on tarve korvata käytössä olleita vanhentuneita ja rikkoutuneita Apple iPadeja. Lisäksi varhaiskasvatuksen osalta on myös tarve täydentää iPad-laitekantaa varhaiskasvatuksen opettajien käyttöön. Laitetarve vuonna 2023 on 2100 kpl iPadeja suojakuorineen.

Kuntien Tiera Oy on kilpailuttanut Tieran verkkokaupan, jonka kilpailutuksen on voittanut Atea Finland Oy. Turun kaupunki on liittynyt Kuntien Tiera Oy:n verkkokauppa -puitesopimukseen (dnro 11010 – 2019).

Ehdotus​Esitän, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella 2100 kpl Apple iPadeja suojakuorineen. Kustannukset ovat yhteensä enintään 753 141 euroa (alv 0 %) + kaupungin leasingrahoitussopimuksen mukaiset korot. Hankintahinta jakaantuu leasingrahoituksen puitesopimuksen mukaisesti kolmelle vuodelle. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175 laitteet ja TA-lisenssit.

IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro puoltaa esitettyä hankintaa.

IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen:

Päätös​Päätin, että IT-palvelut hankkii Atea Finland Oy:ltä saadun tarjouksen perusteella 2100 kpl Apple iPadeja suojakuorineen. Kustannukset ovat yhteensä enintään 753 141 euroa (alv 0 %) + kaupungin leasingrahoitussopimuksen mukaiset korot. Hankintahinta jakaantuu leasingrahoituksen puitesopimuksen mukaisesti kolmelle vuodelle. Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 13175 laitteet ja TA-lisenssit.

Perustellusta syystä yksittäistapauksessa voidaan palveluja ostaa hankintapäätöksestä poiketen. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä hankintapäätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävällä kirjallisella tilauksella. Tilaus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi. Päätös voi muuttua tehdyn oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Joni Ilmanen

IT-palvelujohtaja

Hankintaoikaisuohje liitteenä.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa IT-pääsuunnittelija Piia Suhonen, puh. 044 907 3420.

Jakelu

aoAtea Finland Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX