Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Loppupvm 31.10.2023, Kaupunginlakimies (vakanssi 000851)730.06.2023 

209-2023 (02 06 04)

Julkisoikeudellisten ajoneuvosiirtomaksujen siirtäminen ulosottoon 1/2023

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 30.6.2023:

Turun kaupungin saatavan ulosottoon siirtäminen kuuluu hallintosäännön (Kv 17.4.2023 § 73) kansliapäällikölle​ (hallintosääntö 43 § 1 mom. 13 kohta). Kansliapäällikkö on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 5.6.2023 § 178 pykälässä 12.

Kunnan julkisoikeudellisten maksujen ulosottoon vieminen vaatii kunnan viranhaltijan erillisen päätöksen. Ajoneuvosiirtomaksut ovat verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain mukaan suoraan ulosottoon vietäviä saatavia, joiden perintää ei voida antaa ulkopuolisen tahon hoidettavaksi.

Pysäköinninvalvonta on 29.5.2023 esittänyt liitteen 1 saatavat vietäväksi ulosottoon. Listalle ovat nousseet sellaiset saatavat, joiden osalta pysäköinninvalvonta on arvioinut velallisella olevan maksukykyä.

Liite 1​​​Ulosottosuositukset ajoneuvosiirtomaksut 29.5.2023 (Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös​​Päätin siirtää liitteen 1 mukaiset kaupungin julkisoikeudelliset saatavat ulosottoon.

​Annika Nieminen

kaupunginlakimies

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 7
Liite 1:Ulosottosuositukset ajoneuvosiirtomaksut 29.5.2023