Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21904.07.2023 

4703-2023 (00 01 05)

Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeen muutosryhmän nimeäminen

Muutosjohtaja Anu Parantainen 30.6.2023:

Turun kaupunki otti käyttöön pormestarimallin vuonna 2021. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta valmisteltiin vahvasti vuonna 2022 ja tuli voimaan 1.1.2023. Tällöin syntyi myös Uusi Turku. Kansliapäällikön päätöksellä (2.2.2023) tuli voimaan Uuden Turun toiminta- ja johtamismalli. Sen myötä toimintansa ovat aloittaneet uudet johtamisfoorumit. Poikkialaista ja yhteisvaikuttavaa toiminta- ja johtamismallia pilotoidaan Lasten ja Nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeessa.

Muutoshankkeen toteuttamisen tueksi tarvitaan ryhmä, jonka tehtävänä on edistää muutoshankkeen toteutumista, toimia muutoshankkeen ja muutosjohtajan työn sparraajina sekä omalla toiminnallaan edistää muutoshankkeessa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Esitän, että Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeen toteuttamisen tueksi perustetaan muutosryhmä, johon nimetään luokanopettaja Teemu Honkala, liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, nuorisopalvelujohtaja Anniina Lehtiö-Vainio, hankepäällikkö Niina Salonen ja perusopetuksen rehtori Nicke Wulff sekä lisäksi kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden edustaja (kaupunkiympäristöjohtaja nimeää). Muutosryhmää voidaan täydentää hankkeen toteuttamisen aikana, 1.8.2023-31.7.2025, toteutettavien tavoitteiden ja tarpeen mukaan.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin asettaa lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeen ja nimetä muutoshankkeen muutosryhmän edellä esitetyn mukaisesti.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
aoXXXXX
tpvXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX