Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, tilapalvelut 
Tilapalvelujohtaja2030.06.2023 

5045-2023 (01 03 00)

Tilanhallintayksikön kahden henkilön osallistuminen HHJ-koulutukseen

vs. Tilanhallintapäällikkö Eemeli Myllärinen 30.6.2023:

Tilapalveluilla on osakkuuksia useissa kiinteistöyhtiöissä ja tietyissä yhtiöissä (esim. Koy Turun Toripaviljongit, Koy Turun Metro). Osakkuudet ovat merkittäviä, useita kymmeniä prosentteja tai jopa yli 50 % yhtiön osakekannasta. Tilapalvelut asettavat näin ollen hallituksen jäsenen tai puheenjohtajan osakkuusyhtiön hallitukseen joko vaaliin ehdolle tai yhtiöjärjestyksen niin salliessa suoraan hallitukseen.

Kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkola toimii tällä hetkellä kolmen osakkuusyhtiön hallituksessa (Koy Myllysarka, Koy Puutorin pysäköinti, Suikkilan Kauppakeskus Oy) ja vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistö kolmen osakkuusyhtiön (Koy Turun Toripaviljongit, Koy Härkätien päiväkoti ja P-Turkuparkki Oy) hallituksessa. Uusia yhtiömuotoisia toimitilahankkeita toteutetaan lähitulevaisuudessa, eli hallitusosaamisen tarve tulee kasvamaan.

Jotta voidaan valvoa kaupungin etua parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa, että hallitustyöskentely on asianmukaista lakien ja normaalien käytänteiden puitteissa, tulisi osaamista hallitustyöskentelyyn vahvistaa koulutuksella.

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n yhdessä kehittämä valtakunnallinen hallitustyöskentelyä edistävä ja kehittävä koulutuskokonaisuus, joka soveltuu niin nykyisille hallituksen jäsenille kuin vasta hallitustyöstä kiinnostuneille.

Kansainvälisesti tunnustetun hallituskoulutuskonseptin alaisuuteen kuuluu hallitustyöskentelyn kehittämiseen ja aktivoimiseen tähtäävä HHJ-kurssi sekä kurssin oppeja syventävä HHJ-tutkinto, joiden aihealueita ovat mm. hyvä hallintotapa, hallituksen organisointi, strategiatyö sekä yrityksen talouden seuranta ja ohjaus.

Esitetään, että vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistö ja kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkola lähetetään Turussa järjestettävään HHJ- koulutukseen vuoden 2023 aikana.

Koulutus on maksullinen ja sen hinta on 2.700,00 € per henkilö, lisäksi HHJ-tutkinto maksaa 400,00 € per henkilö. Koulutuksen ja tutkintomaksun maksaa Tilapalvelut. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat osallistujan henkilökohtaista aikaa.

Tilapalvelujohtaja Leevi Luoto:

Päätös​Päätin, että Tilapalvelut ostaa HHJ-koulutuksen (2.700,00 €/henkilö) sekä HHJ-tutkinnon (400,00 €/henkilö) vs. vuokrauspäällikkö Sami Männistölle ja kiinteistötalousasiantuntija Saara Rantalaiho-Pekkolalle. Koulutusten ja tutkintojen yhteiskustannus on 6.200 euroa. Koulutuksen lähiopetuspäivät ovat osallistujan henkilökohtaista aikaa.

Leevi Luoto

tilapalvelujohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX