Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21330.06.2023 

4990-2023 (02 05 01)

Turun kaupungin osallistuminen Turun musiikkijuhlien vuoden 2024 avajaiskonsertin kuluihin

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 26.6.2023:

Turun musiikkijuhlat on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty musiikkifestivaali. Musiikkijuhlat on menneiden vuosien aikana halunnut osaltaan edistää myös Turun ystävyyskaupunkisuhteita monin eri tavoin.

Vuoden 2024 Turun musiikkijuhlien avajaiskonsertin esiintyjäksi Turun musiikkijuhlat on suunnitellut Orchestra della Toscanaa Turun Italian ystävyyskaupunki Firenzestä italialaisen kapellimestarin ja solistin kera. Suunnitelman Orchestra della Toscanan Turun vierailusta lähtivät liikkeelle joulukuussa 2022 Firenzen pormestari Dario Nardellan ja Orchestra della Toscanan presidentti Maurizio Frittellin vieraillessa Turussa pormestari Minna Arven vieraina. Alustavan suunnitelman mukaan avajaiskonsertti järjestettäisiin 8.8.2024.

Turun musiikkijuhlasäätiö on anonut Turun kaupungilta 40.000 euron erillisrahoitusta vierailun järjestämiseen. Rahoitusta on anottu jo tässä vaiheessa, jotta vierailun järjestämisessä pystytään etenemään riittävän aikaisin. Turun kaupungin rahoituksen varmistuttua Turun musiikkijuhlasäätiön firenzeläiset yhteistyökumppanit pystyvät omalta osaltaan etenemään valmisteluissa ja hakemaan mm. sikäläistä omarahoitusta vierailun toteuttamiseksi.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun musiikkijuhlasäätiölle myönnetään 40.000 euron erillisrahoitus Turun musiikkijuhlien vuoden 2024 avajaiskonsertin kuluihin.​

Erillisrahoitus maksetaan kustannuspaikalta/tilastolliselta tilaukselta 1411/14111 KH/Rakennemuutos ja suhdannevaraus.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

aoTurun musiikkijuhlasäätiö sr
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talousohjaus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX