Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kehittämispalvelut 
Strategia- ja kehittämisjohtaja728.06.2023 

4992-2023 (01 01 01, 01 01 03)

Kehittämispäällikön viransijaisuus kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kehittämistoimintaan

Kehittämispäällikkö Anu Parantainen on siirtynyt Turun kaupungin muutosjohtajan tehtävään ajalle 12.6.2023-31.7.2025 ja on ko. ajan virkavapaalla. Kehittämispäällikön tehtävään tarvitaan sijainen ajalle 1.8.2023-31.7.2025. Kehittämispäällikön virka on ollut kaupungin sisäisessä haussa ajalla 19.6.-25.6.

Kehittämispäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja eduksi luetaan kasvatuksen ja opetuksen kentän tuntemus​ ja riittävä virkaan soveltuva työkokemus. Hakuilmoituksen mukaan Turun kaupungin kehittämispalvelut on hakenut viransijaisuuteen taitavaa kehittämispäällikköä, jonka tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden kehittämistoimintaa. Kehittämispäällikkö vastaa oman alueensa kehittämistoiminnan johtamisesta ja yhteistyöstä kaupunkilaajuisen kehittämistoiminnan kanssa.

Kehittämispäällikön viransijaiseksi haettiin henkilöä, jolla on vahva näkemys kehittämisestä ja intohimo uusien asioiden luomiseen. Toivomuksena oli, että hakijalla on kokemusta projektinhallinnasta ja kykyä johtaa monialaisia tiimejä. Hakuilmoituksessa mainittiin myös, että sijaisuuden hoitamisessa arvostetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä halua oppia uutta ja kehittyä työssä.

Sisäisessä haussa olleeseen kehittämispäällikön tehtävään saatiin viisi hakemusta. Hakemusasiakirjojen perusteella tehtiin hakijoiden ansioiden vertailu hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien pohjalta. Erityisesti painotettiin opetustyön ja laaja-alaisen opetuksen kehittämistyön kokemusta. Tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella katsottiin, että hakijoista viransijaisuuteen ansioitunein ja sopivin on XXXXX . XXXXX oli hakijoista vahvin osaaminen ja työkokemus erilaisista opetuksen tehtävistä sekä kasvatuksen ja opetuksen kehittämistehtävistä. XXXXX erityiseksi ansioksi katsottiin toimiminen kehittäjäopettajana ja salkkupäällikkönä. XXXXX täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänellä on viransijaisuuden hoitamiseen soveltuva työkokemus.

Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 9 §:n Henkilöstöasiat mukaan toimivaltaa siirretään palvelussuhteeseen ottamisessa muille viranhaltijoille seuraavissa asioissa: 2. vastuualueiden johtajat ottavat omien vastuualueidensa muun henkilöstön, täyttöluvan myöntää kansliapäällikkö.

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

Päätös​​Päätin ottaa projektipäällikkö XXXXX (vak. nro 409211) määräaikaiseen kehittämispäällikön virkaan (vak. nro 401468) ajalle 1.8.2023-31.7.2025.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä.​

Rami Savila

strategia- ja kehittämisjohtaja

Jakelu

tiedMuut hakijat
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX