Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16428.06.2023 

4965-2023 (01 02 00)

Erityisasiantuntijan toimen (vak. nro 001149) tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 27.6.2023:

Konsernihallinnon integraatiotoiminnon palvelujen hallinnan vastuualueella olevan erityisasiantuntijan toimen (vak. nro 001149) tehtävän vaativuutta on tarkasteltu. Tarkastelun perusteella on katsottu, että tehtäväkohtaisen palkan tulisi olla tehtävän vaativuutta vastaavasti 3.725,79 euroa/kk (01ASI040, VL 4B) ajalla 1.1.2023-31.5.2023.

​Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 perusteella asiasta päättäminen kuuluu henkilöstöjohtajan päätösvaltaan.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että konsernihallinnon integraatiotoiminnon palvelujen hallinnan vastuualueella olevan erityisasiantuntijan toimen (vak. nro 001149) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka ja vaativuusluokka muutetaan siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3.725,79 euroa/kk (01ASI040, VL 4B) ajalla 1.1.2023-31.5.2023.

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX