Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, rahoituspalvelut 
Rahoituspäällikkö1227.06.2023 

4941-2023 (02 05 05)

Turku City Data Oy - pääomitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna 27.6.2023:

Kansliapäällikkö on 28.12.2022 § 418 tehnyt päätöksen hallinnon järjestäminen konsernihallinnossa. Päätöksellä siirretään nimetyille viranhaltijoille toimivalta, joka on siirretty hallintosäännössä kansliapäällikölle. Luvun 5 (Erillinen delegoitu toimivalta) ja kohdan 12 § (Muut erillistoimivallat) mukaan rahoituspäälliköllä on oikeus päättää muun muassa oman pääoman ehtoisen rahoituksen myöntäminen kaupungin tytäryhteisölle enintään 500 000 euron määrään asti talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 43 §, kohta 14).

Turku City Data Oy on kaupungin tytäryhteisö, jossa kaupungin omistusosuus on 100 % eli yhtiö kuuluu Turku konserniin. Yhtiön hallitus on anonut kaupungilta 300.000 euron pääomitusta ja sen sijoittamista yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Summa on merkitty yhtiön tuloskorttiin, joka on osana kaupunginvaltuuston hyväksymää vuoden 2023 talousarviota eli yhtiön pyyntö on siten talousarvion mukainen ja se voidaan yhtiölle myöntää.

Päätös​Päätin, että

Kim Moisiolinna

rahoituspäällikkö

Jakelu

tiedTurku City Data Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, omistajaohjaus
tpvKonsernihallinto, rahoituspalvelut
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut