Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16328.06.2023 

4927-2023 (01 02 00)

Turun ammatti-instituutin neljän lehtorin sekä yhden tuntiopettajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 26.6.2023:

Ammatti-instituutin TVA-ryhmä on kevään 2023 aikana arvioinut ammatti-instituutin eräiden lehtorin ja opinto-ohjaajan virkojen sekä päätoimisten tuntiopettajien tehtävien vaativuuden. Lehtorin virkojen (vak.nrot 401252, 401010, 401609 ja 401247) sekä tuntiopettajan (vak.nro 950007) tehtävät muuttuvat aiempaa olennaista vaativammiksi 1.8.2023 lukien, joten lehtoreiden sekä tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka ja tehtävän vaativuus tulee määritellä uudelleen em. ajankohdasta lukien. Turun ammatti-instituutista saadun tiedon mukaan asiasta on keskusteltu po. henkilöiden kanssa.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että:

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

aoXXXXX
tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX