Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21128.06.2023 

33-2023 (02 05 01)

Valtuustoryhmille myönnettävän tuen maksaminen

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Kuntalain 19 §:n 2 momentin mukaan ”Valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus”.

​Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä on anonut 10.800 euron avustusta hakemuksessa tarkemmin yksilöityihin kuluihin.

Määrärahoihin 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, on vuoden 2023 talousarviossa varattu 160.800 € valtuustoryhmien työskentelyyn.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että vuoden 2023 määrärahoista 474200 1412 14123 Harkinnanvaraiset avustukset, Valtuustoryhmien työskentely, saadaan maksaa Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmälle 10.800 euroa tukea.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
aoVasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX