Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö21028.06.2023 

7946-2021 (01 02 00, 01 01 00)

Palvelualuejohtajan (vak. nro 001062) tehtävänimikkeen muuttaminen

Työllisyyspalvelut, työllisyysjohtaja Riitta Uitto, elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen 2.6.2023:

Uuden Turun organisaatiouudistuksen myötä työllisyyden palvelukokonaisuus sijoitetaan elinvoiman palvelukokonaisuuteen palvelualueeksi, jota johtaa työllisyysjohtaja. Työllisyyspalveluissa on ollut kaksi palvelualuetta, työllisyyden edistäminen ja työkyvyn edistäminen. Työllisyyden edistämisen palvelualuetta johtaa vastaava palvelupäällikkö, ja työkyvyn edistämistä johtaa palvelualuejohtaja, vakanssi 001062. Organisaatiomuutoksen myötä on tarpeen muuttaa työkyvyn edistämistä johtavan toimen nimike palvelualuejohtaja vastaavaksi palvelupäälliköksi 1.7.2023 alkaen.

Vakanssinumero

Nykyinen nimike

Uusi nimike

001062

palvelualuejohtaja

vastaava palvelupäällikkö

​Työllisyysjohtaja Riitta Uitto on keskustellut palvelualuejohtajan kanssa nimikkeen muuttamisesta ja hän on antanut suostumuksensa nimikemuutokselle. Vakanssin palkkaus ja työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan. Vain tehtävänimike muutetaan.

Liite 1​Esitys viran/toimen muuttamisesta

Ehdotus​Esitämme, että työllisyyspalveluihin sijoitettu palvelualuejohtajan nimike (vak.nro 001062) muutetaan vastaavaksi palvelupäälliköksi 1.7.2023 alkaen.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 19.6.2023:

​Työllisyysjohtaja Riitta Uitto ja elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen ovat esittäneet, että elinvoiman palvelukokonaisuuden työllisyyden palvelualueella olevan palvelualuejohtajan toimen (vak. nro 001062) tehtävänimike muutetaan vastaavaksi palvelupäälliköksi 1.7.2023 alkaen.

​Työllisyyspalveluissa on ollut kaksi palvelualuetta, työllisyyden edistäminen ja työkyvyn edistäminen. Työllisyyden edistämisen palvelualuetta johtaa vastaava palvelupäällikkö, ja työkyvyn edistämistä johtaa palvelualuejohtaja, vakanssi 001062. Organisaatiomuutoksen myötä on tarpeen muuttaa työkyvyn edistämistä johtavan palvelualuejohtajan toimen nimike siten, että nimike on vastaava palvelupäällikkö.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Palvelualuejohtajan toimen nimike voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että Turun kaupungin elinvoiman palvelukokonaisuuden työllisyyden palvelualueella olevan palvelualuejohtajan toimen (vak. nro 001062) tehtävänimike muutetaan siten, että nimike on vastaava palvelupäällikkö 1.7.2023 alkaen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 210
Liite 1:Esitys toimen tai viran muuttamisesta