Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja227.06.2023 

4926-2023 (01 02 00)

Toiminnanjohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen tehtävien vaativuuden tilapäisesti muuttuessa vak.nro 404184 ja vak.nro 404126

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja nuorisopalvelupäällikkö Anna-Maria Salminen 16.6.2023:

Nuorisopalveluiden alueellisen nuorisotyön vastuualueen toiminnanjohtaja (vak.nro.404143) on irtisanoutunut ja tehtävää ei ole saatu täytettyä rekrytointiongelmien vuoksi. Tyhjän vakanssin työtehtäviin kuuluu läntisen alueen toiminnanjohtajan tehtävät. Alueeseen kuuluvat Teräsrautelan nuorisotila, Ilpoisten nuorisotila, Pansion nuorisotila, Aunelan nuorisotila ja skeittihalli Cube. Läntisellä alueella työskentelee 11 nuoriso-ohjaajaa.

Toiminnanjohtajat XXXXX (vak.nro.404126) ja XXXXX (vak.nro. 404184) ovat hoitaneet toiminnanjohtajan (vak.nro.404143) työtehtäviä 11.4.2023 alkaen ja tulevat hoitamaan niitä 30.8.2023 saakka kunnes rekrytointi on saatu päätökseen. He ovat hoitaneet tasapuolisesti työtehtäviä oman työnsä ohessa. Tämä ei kuulu heidän tavanomaisiin työtehtäviinsä ja lisää heidän tehtäviensä vaativuutta ja vastuullisuutta.

KVTES:n II luvun 10 § 1 momentissa todetaan, että jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksellään 28.12.2022 § 418 siirtänyt päätösvaltaansa siten, että palvelukokonaisuuden johtaja päättää tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä hoidettaessa sijaisuutta, avoimen vakanssin tehtäviä tai omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä. Omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä hoidettaessa tehtäväkohtaisen palkan korotuksen enimmäismäärä on yhden henkilön hoitaessa tehtäviä 15 % ja kahden henkilön hoitaessa tehtäviä 7,5 % / henkilö. Mikäli korotuksen suuruus on yli 5 %, on korotuksesta pyydettävä konsernihallinnon henkilöstöohjaus -yksikön lausunto.

Esitän, että tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa toiminnanjohtajien XXXXX (vak.nro. 404126) ja XXXXX (vak.nro.404184) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla ajalla 11.4.2023-30.8.2023. XXXXX ja XXXXX tehtäväkohtainen palkka ajalla 11.4.2023 – 31.5.2023 on 2732,83 € / kk ja vakanssin tilapäisesti korotettu palkka 2869,47 € / kk. Ajalla 1.6.2023 – 30.8.2023 tehtäväkohtainen palkka on 2832,05 € / kk ja vakanssin tilapäisesti korotettu palkka 2973,65 € / kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Muutosjohtaja Anu Parantainen:

PäätösPäätin, että nuorisopalveluiden toiminnanjohtajien XXXXX (vak.nro.404126) ja XXXXX (vak nro.404184) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5%:lla ajanjaksolle 11.4. – 30.8.2023. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Anu Parantainen

muutosjohtaja

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
aoXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
aoXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX