Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö20928.06.2023 

4737-2023 (01 01 00)

Hankintasuunnittelijan toimen nimikkeen muuttaminen

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari 16.6.2023:

Konsernihallinnon yhteisten palveluiden hankintapalvelut -vastuualueella on hankintasuunnittelijan toimi. Tehtävän tarkoituksena on edesauttaa tarpeesta maksuun prosessin toteutumista SAP -toiminnanohjausjärjestelmässä kaupukiorganisaatiossa. Tehtävään kuuluu muun muassa tarpeesta maksuun -prosessin toiminnalliset tehtävät liittyen koulutukseen, neuvontaan ja ohjaukseen sekä prosessin osaamisen ja tiedonkulun ylläpitoon. Hankintasuunnittelijan toimen tehtäväkuvaus on päivitetty vastaamaan uusia tehtäviä.

Nykyinen hankintasuunnittelijan tehtävänimike ei vastaa täysin tehtävän sisältöä ja tehtävänimike olisi tarkoituksenmukaista muuttaa hankintakoordinaattoriksi. Lisäksi on tarkoituksenmukaista siirtää toimi ja toimen hoitaja hankintapalvelut vastuualueen sisällä osto- ja tilauspalvelut -yksiköön (045856) ostojen hallinnan tiimiin (kustannuspaikka 13010 KH/Hankintapalvelut ja sopimushallinta).

​Muutoksella ei ole kustannus- tai HTV-vaikutusta. Vakanssin vakituinen hoitaja on antanut suostumuksensa muutokseen.

​Hallintojohtaja Jukka Varonen puoltaa muutosta.

Esitän, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden hankintapalvelut -vastuualueella olevan hankintasuunnittelijan (vak.nro 401104) tehtävänimike muutetaan hankintakoordinaattoriksi 1.8.2023 alkaen. Lisäksi esitän, että samasta ajankohdasta lukien ko. toimi ja toimenhoitaja siirretään hankintapalvelut -vastuualueen sisällä osto- ja tilauspalvelut -yksiköön (045856) ostojen hallinnan tiimiin (kustannuspaikka 13010 KH/Hankintapalvelut ja sopimushallinta).

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 19.6.2023:

​Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari ja hallintojohtaja Jukka Varonen ovat esittäneet, että konsernihallinnon yhteisten palveluiden hankintapalvelut -vastuualueella olevan hankintasuunnittelijan toimen (vak. nro 401104) tehtävänimike muutetaan hankintakoordinaattoriksi 1.8.2023 alkaen. Esityksessä on todettu, että nykyinen hankintasuunnittelijan tehtävänimike ei vastaa täysin tehtävän sisältöä ja tehtävänimike olisi tarkoituksenmukaista muuttaa hankintakoordinaattoriksi.

​Lisäksi on esitetty, että samasta ajankohdasta lukien ko. toimi ja toimenhoitaja siirretään hankintapalvelut -vastuualueen sisällä osto- ja tilauspalvelut -yksiköön (045856) ostojen hallinnan tiimiin (kustannuspaikka 13010 KH/Hankintapalvelut ja sopimushallinta). Muutoksella ei ole kustannus- tai HTV-vaikutusta.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus –yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Hankintasuunnittelijan toimen nimike ja tehtävän sijoittuminen voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 89 §:n mukaan työsopimussuhteisten toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä toimien tehtävänimikkeen muuttamisesta päättää kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:​

Päätös​Päätin, että

​Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX