Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16228.06.2023 

4915-2023 (01 02 00)

Kolmen matkailuneuvojan toimen tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 22.6.2023:

Konsernihallinnon matkailun palvelukeskuksessa on kolme matkailuneuvojan toimea (vakanssinumerot 000310, 000316 ja 000317), joiden tehtävien vaativuus on verrattavissa Asiointipalvelu Monitorissa olevien asiakasneuvojien toimien tehtävien vaativuuteen. Po. kolmen toimen ja toimenhoitajien tehtäväkohtainen palkkaa tulee tarkistaa samalle tasolle asiakasneuvojien tehtäväkohtaisen palkan kanssa 1.6.2023 lukien.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että matkailuneuvojan toimen (vak.nro 000310) ja toimenhoitajan XXXXX , matkailuneuvojan toimen (vak.nro 000316) ja toimenhoitajan XXXXX sekä matkailuneuvojan toimen (vak.nro 000317) ja toimenhoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2.400 €/kk (KVTES, 01TOI060, VL 2C) 1.6.2023 lukien.

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin kyse ei ole kunnallisten virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta tai tulkinnasta.

​Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX