Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16128.06.2023 

4356-2023 (01 00 01)

Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) jako tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 7.6.2023 § 132 on päätetty TS:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden / työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) jakamisen yleisistä periaatteista.

​Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,2 %) kohdennetaan tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin neuvottelupöytäkirjaan kirjattujen yleisten jakoperiaatteiden mukaisesti.

Tällä päätöksellä kohdennetaan TS:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden / työntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin varatut paikalliset järjestelyerät (0,4 %, 0,3 % ja 1,2 %) liitteessä mainittujen virkojen ja toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin. Lisäksi päätetään liitteessä 1 mainituista palkkaryhmien ja vaativuusluokkien muutoksista 1.6.2023 lukien.

Liite 1​TS:n piiriin kuuluvien virkojen / toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistus sekä palkkaryhmien ja vaativuusluokkien muutokset 1.6.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen / toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset sekä palkkaryhmien ja vaativuusluokkien muutokset tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

​ ​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedSarastia Oy
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 161
Liite 1:TS palkkojen tarkistukset 1.6.2023 alkaen