Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja16022.06.2023 

4681-2023 (01 02 00)

Projektikoordinaattorin toimen tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 19.6.2023:

​Projektitoimiston päällikkö Matti Mäkelä ja strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila ovat esittäneet projektikoordinaattori XXXXX (vakanssinumero 409209) tehtäväkohtaisen palkan määräaikaista korottamista siten, että tehtäväkohtainen palkka on 3.683,33 €/kk ajalla 1.8.2023-31.12.2023. Aiempien päätösten perusteella hänelle on maksettu korotettua tehtäväkohtaista palkkaa hänen toimiessaan hankkeiden projektipäällikkönä, missä tehtävässä hän jatkaa edelleen syksyllä 2023. Tämän vuoksi perustelu tehtävien muuttumisesta määräaikaisesti olennaisesti vaativammiksi on edelleen voimassa.

Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan esitys on perusteltu eikä esitykseen ole huomautettavaa. Projektikoordinaattori XXXXX on perusteltua maksaa korotettua tehtäväkohtaista palkkaa esityksen mukaisesti.

​Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että projektikoordinaattorin toimen (vakanssinumero 409209) ja toimen hoitajan XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 3.683,33 €/kk ajalla 1.8.2023-31.12.2023.​ ​

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX