Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja122.06.2023 

4895-2023 (01 02 00)

Toiminnanjohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtävien vaativuuden tilapäisesti muuttuessa vak. nro 404203

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio ja nuorisopalvelupäällikkö Taina Laaksonen:

Nuorisopalveluiden kohdennetun vastuualueen toiminnanjohtaja (vak.nro.404201) oli poissa työtehtävistään 9.3-23.4.2023. Vakanssin työtehtäviin kuuluu Turun kaupungin etsivä nuorisotyö, nuorten työpaja Fendarin yksilö- ja starttivalmennus, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu sekä nuorten kesätyöt.

Toiminnanjohtaja XXXXX (vak.nro.404203) hoiti toiminnanjohtajan (vak.nro.404201) työtehtäviä 9.3-23.4.2023 oman työnsä ohessa. Tämä ei kuulu hänen tavanomaisiin työtehtäviinsä ja lisää hänen tehtäviensä vaativuutta ja vastuullisuutta. Lisätyötehtävät olivat etsivän nuorisotyön ja nuorten tieto- ja neuvontatyön palvelukokonaisuudet.

KVTES:n II luvun 10 § 1 momentissa todetaan, että jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Kansliapäällikkö on delegointipäätöksellään 28.12.2022 § 418 siirtänyt päätösvaltaansa siten, että palvelukokonaisuuden johtaja päättää tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä hoidettaessa sijaisuutta, avoimen vakanssin tehtäviä tai omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä. Omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä hoidettaessa tehtäväkohtaisen palkan korotuksen enimmäismäärä on yhden henkilön hoitaessa tehtäviä 15 % ja kahden henkilön hoitaessa tehtäviä 7,5 % / henkilö. Mikäli korotuksen suuruus on yli 5 %, on korotuksesta pyydettävä konsernihallinnon henkilöstöohjaus -yksikön lausunto.

Esitän, että tehtävien vaativuuden olennaisesti muuttuessa toiminnanjohtaja XXXXX (vak.nro.404203) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla ajalla 9.3-23.4.2023.

XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2732,83 € / kk. Ajanjaksolla 9.3-23.4.2023 vakanssin tilapäisesti korotettu palkka olisi 2869,50 € / kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Muutosjohtaja Anu Parantainen:

PäätösPäätin, että toiminnanjohtajan XXXXX (vak.nro 404203) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla siten, että​ ajalla 9.3-23.4.2023 tehtäväkohtainen palkka on 2869,50 €/kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Anu Parantainen

muutosjohtaja

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX