Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15922.06.2023 

2012-2023 (01 00 01, 01 02 01)

JUKO ry:n tehtävistään kokonaan vapautetun pääluottamusmiehen palkkauksen perusteiden vahvistaminen

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 21.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 2.6.2020 § 113 on määritelty JUKO ry:n opetusalan pääluottamusmiehen XXXXX XXXXX palkkauksen perusteet ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022. Päätöksessä todettiin, että pääluottamusmies​ XXXXX XXXXX palkassa huomioidaan pääluottamusmieskaudella 1.8.2020 – 31.7.2022 lukion ja perusopetuksen lehtorin palkan lisäksi 6,12 ylituntia.

​Henkilöstöjohtajan päätöksen 21.6.2023 § 151 mukaan JUKO ry:n opetusalan pääluottamusmiehelle XXXXX on myönnetty vapautus omista tehtävistään ajalle 1.8.2023-31.7.2026. Näin ollen JUKO ry:n opetusalan pääluottamusmiehen XXXXX palkkauksen perusteet tulee määritellä vastaavalle ajalle.

​KVTES:n VII luvun 9 §:n 2 momentin mukaan jos opettaja siirtyy kokonaan opettajatehtävistä vapautetuksi pääluottamusmieheksi kesken lukuvuoden, maksetaan hänen palkkansa OVTES osio B 23 § 1 momentin mukaisesti kuten palkallisen virkavapaan ajalta 31.7. asti ja lisäksi tämän luvun 10 §:n mukainen luottamusmieskorvaus. Tästä lukien tai jos tehtävän hoitaminen alkaa lukuvuoden alusta, palkkauksessa otetaan huomioon OVTES A 21 §:n varsinaisen palkan ja varsinaiseen palkkaan kuuluvan luottamusmieskorvauksen lisäksi laskennallinen palkanosa, joka lasketaan OVTES A 26 §:n ylituntimääräyksen mukaisesti. Tämän laskennallisen palkanosan suuruudeksi määritellään vähintään pääluottamusmieheksi siirtyvän opettajan kolmen edeltävän lukuvuoden ylituntien keskiarvo. Palkkaus määritellään näin koko pääluottamusmiestehtävän keston ajalle.

​Soveltamisohjeen mukaan sopimusmääräyksen tarkoituksena on, että kokonaan opettajatehtävistä vapautetun pääluottamusmiehen palkka ei laske luottamustehtävän hoitamisen vuoksi. Yleiskirjeen 9/2020 mukaan määräys on sovellettavissa myös kokonaan opettajatehtävistä vapautetun luottamusmiehen palkkaukseen.

​Em. perusteella konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikkö esittää, että opettajatehtävistä kokonaan vapautetun pääluottamusmies XXXXX palkkauksen perusteet vahvistetaan luottamusmieskauden loppuun 31.7.2026 asti vastaavalla tavalla kuin lukuvuosina 2020–2022.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että pääluottamusmies XXXXX palkassa huomioidaan pääluottamusmieskaudella 1.8.2023 – 31.7.2026 lukion ja perusopetuksen lehtorin palkan lisäksi 6,12 ylituntia.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
aoXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX