Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15822.06.2023 

2012-2023 (01 00 01, 01 02 01)

JUKO ry:n tehtävistään kokonaan vapautetun luottamusmiehen palkkauksen perusteiden vahvistaminen ajalle 1.8.2023 - 31.7.2026

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 21.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 16.6.2020 § 132 on määritelty päätoiminen luottamusmies XXXXX palkan määräytyminen ajalla 1.8.2020 – 31.7.2022, XXXXX toimiessa tehtävistään kokonaan vapautettuna luottamusmiehenä. Em. päätöksen mukaan XXXXX palkassa huomioidaan luottamusmieskaudella 1.8.2020 – 31.7.2022 perusopetuksen lehtorin palkan lisäksi 0,5 ylituntia, 1,23 tuntia luokanvalvojan palkkiota sekä euromääräinen koulukohtainen lisä. XXXXX palkan määräytyminen ajanjaksolla 1.8.2022 – 31.7.2023 on määritelty vastaavalla tavalla henkilöstöjohtajan päätöksen 10.10.2022 § 267 mukaisesti.

Henkilöstöjohtajan päätöksen 21.6.2023 § 151 mukaan JUKO ry:n opetusalan päätoimiselle luottamusmiehelle XXXXX on myönnetty vapautus omista tehtävistään ajalle 1.8.2023-31.7.2026. Näin ollen JUKO ry:n opetusalan päätoimisen luottamusmiehen XXXXX palkkauksen perusteet tulee määritellä vastaavalle ajalle.

Em. perusteella opettajatehtävistä kokonaan vapautetun luottamusmies XXXXX palkkauksen perusteet vahvistetaan luottamusmieskaudelle 1.8.2023 – 31.7.2026 asti vastaavalla tavalla kuin lukuvuosina 2020–2023.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että luottamusmies XXXXX palkassa huomioidaan ajanjaksolla 1.8.2023 – 31.7.2026 perusopetuksen lehtorin palkan lisäksi 0,5 ylituntia, 1,23 tuntia luokanvalvojan palkkiota sekä 95,51 euroa koulukohtaista lisää.

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
mtpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
aoXXXXX