Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö20828.06.2023 

4885-2023 (01 02 00, 01 02 01)

KVTES:n ja TS:n piirissä olevien eräiden virkojen tehtäväkohtaisen palkan tarkistus 1.6.2023 lukien ja KVTES:n palkkausluvun mukaisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 5.6.2023 § 128 on päätetty KVTES:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden/työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista.

​Koska työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä paikallisen järjestelyerän (0,3 %) jakamisesta, paikallisesta järjestelyerästä (0,3 %) puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) kohdennetaan TVA:han perustuvien palkkaepäkohtien korjaamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin mahdollisimman tasapuolisesti hinnoitteluliitteittäin.

Tällä päätöksellä kohdennetaan KVTES:n piirissä olevien eräiden virkojen palkkojen korotuksia koskevat em. paikalliset järjestelyerät ja kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä KVTES:n piirissä olevien eräiden virkojen ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin päätöksen liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi päätetään liitteessä 1 mainituista TS:n soveltamisalan piiriin kuuluvien eräiden virkojen ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksista sekä palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutoksista 1.6.2023 lukien. Tällä päätöksellä myönnetään myös KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä liitteessä 2 mainituille viranhaltijoille 1.6.2023 lukien.

Liite 1​KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvien eräiden virkojen ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistus sekä palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset 1.6.2023 lukien

Liite 2KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen eräille viranhaltijoille 1.6.2023 lukien (Suojattu, tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset sekä palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

​Lisäksi päätin myöntää KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaisen henkilökohtaisen lisän liitteessä 2 mainituille viranhaltijoille 1.6.2023 lukien.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, integraatiotoiminto
tiedKonsernihallinto, johdon tuki
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Konha § 208
Liite 1:KVTES:n ja TS:n piiriin kuuluvien eräiden virkojen ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistus sekä palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset 1.6.2023 lukien
Liite 2:KVTES:n palkkausluvun 11 §:n mukaisen henkilökohtaisen lisän myöntäminen eräille viranhaltijoille 1.6.2023 lukien (Suojattu, tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)