Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15722.06.2023 

2012-2023 (01 00 01, 01 02 01)

JUKO ry:n pääluottamusmiehille maksettava luottamusmieskorvaus

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 21.6.2023:

Henkilöstöjohtaja on päätöksellään 21.6.2023 § 151 myöntänyt JUKO ry:n pääluottamusmiehille vapautukset omista työtehtävistään seuraavasti:

KVTES:n VII luvun 10 §:n mukaan pääluottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluvana korvauksena 156 €, kun edustettavien lukumäärä on 250-339 sekä 273 €/kk, kun edustettavien lukumäärä on vähintään 700.

Henkilöstöjohtajan päätöksen 26.1.2012 § 11 mukaisesti pääluottamusmiehille KVTES:n soveltamisalalla maksetaan em. KVTES:n mukaisen korvauksen lisäksi 125 €/kk.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että:

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

​Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX