Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15522.06.2023 

4843-2023 (01 02 01)

Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiehen sijaisen luottamusmieskorvaus

Palvelussuhdepäällikkö Riitta Palmroth 20.6.2023:

Turun yhteisjärjestö JHL ry on ilmoittanut konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksikölle, että kaupungin ja järjestön välisen luottamusmiehiä, näiden toimialaa sekä ajankäyttöä koskevan sopimuksen mukaisen pääluottamusmiehen sijaisena 26.6. - 30.7.2023 toimii päätoiminen luottamusmies Susanna Pöysti.

KVTES:n VII luvun 10 §:n mukaan pääluottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestyöstä varsinaiseen palkkaan kuuluvana korvauksena 273 €/kk, kun edustettavien lukumäärä on vähintään 700. Korvaus suoritetaan myös pääluottamusmiehen varamiehelle, milloin hän esimiehelle tehdyn ilmoituksen mukaan hoitaa luottamusmiestehtävää vähintään kahden viikon ajan yhdenjaksoisesti. Näin ollen Pöystille maksetaan luottamusmieskorvausta ajalla 26.6. - 30.7.2023.

​Henkilöstöjohtajan päätöksen 26.1.2012 § 11 mukaisesti pääluottamusmiehille KVTES:n soveltamisalalla maksetaan em. KVTES:n mukaisen korvauksen lisäksi 125 €/kk. Näin ollen KVTES:n soveltamisalalla pääluottamusmieskorvaus on tällä hetkellä yhteensä 398 €/kk (273 € + 125 €).

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että Turun yhteisjärjestö JHL ry:n pääluottamusmiehen sijaiselle Susanna Pöystille maksetaan varsinaiseen palkkaan kuuluvana luottamusmieskorvauksena 398 €/kk (273 € + 125 €) ajalla 26.6. - 30.7.2023.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tpvKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
aoXXXXX