Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15422.06.2023 

4879-2023 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän maksaminen 1.8.2023 alkaen

Henkilöstöpalvelupäällikkö Teija Mielonen 20.06.2023:

Toimistosihteeri XXXXX on maksettu aiemmin henkilökohtaista lisää hänen toimiessaan toimistosihteerin tehtävässä Johdon sihteeripalveluissa.

Henkilökohtaisen lisän suuruus on ollut 118,62 €/kk. Kyseisen lisän myöntämisperusteet ovat edelleen voimassa XXXXX siirtyessä henkilöstöasiantuntijan tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden - yksikköön (vak. nro 001156) 1.8.2023 alkaen. Kriteerit, joiden perusteella lisä on hänelle myönnetty, pysyvät samoina.

Esitän, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 1.8.2023 alkaen vakituiseen tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden - yksikköön (vak. nro 001156). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 118,62 €/kk.

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että XXXXX maksetaan KVTES:n II luvun 11 §:n mukainen henkilökohtainen lisä hänen siirtyessään 1.8.2023 alkaen vakituiseen henkilöstöasiantuntijan tehtävään Operatiivisten henkilöstöasioiden - yksikköön (vak. nro 001156). Henkilökohtaisen lisän suuruus on 118,62 €/kk.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
tiedXXXXX