Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15322.06.2023 

4269-2023 (01 00 01)

KVTES:n 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,15 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) jako palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien virkojen ja toimien tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin

Henkilöstöpäällikkö Kaisa Nummiora 20.6.2023:

Henkilöstöjohtajan päätöksellä 5.6.2023 § 128 on päätetty KVTES:n piiriin kuuluvien viranhaltijoiden/työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) ja kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) käyttöön liittyvistä yleisistä periaatteista.

​Koska työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei saavutettu yksimielisyyttä paikallisen järjestelyerän (0,3 %) jakamisesta, paikallisesta järjestelyerästä (0,3 %) puolet (0,15 %) jaetaan yleiskorotuksena ja toisesta puolesta (0,15 %) päättää työnantaja. Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) kohdennetaan TVA:han perustuvien palkkaepäkohtien korjaamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin mahdollisimman tasapuolisesti hinnoitteluliitteittäin.

​Paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) sekä kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,2 %) kohdennetaan KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien virkojen ja toimien tehtäväkohtaisiin palkkoihin siten, että niitä kohdennetaan ensisijaisesti tunnistettuihin palkkauksen kehitystarpeisiin rekrytointipula-aloilla ja työvoiman saatavuuteen liittyviin perusteisiin sekä tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukemiseen.

​Tällä päätöksellä kohdennetaan KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien virkojen ja toimien palkkojen korotuksia koskevat paikalliset järjestelyerät (0,4 % ja 0,15 %) ja kehittämisohjelman mukainen paikallinen järjestelyerä (1,2 %) KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien virkojen ja toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin päätöksen liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi päätetään liitteessä 1 mainituista palkkahinnoitteluliitteiden ja -kohtien sekä vaativuusluokkien muutoksista 1.6.2023 lukien.

​Kansliapäällikön palkka-asioita koskevan delegointisäännöksen (28.12.2022) mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle/työntekijälle konsernihallinnossa.

Liite 1​KVTES:n palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien virkojen/toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisen palkan tarkistus sekä palkkahinnoitteluliitteiden, palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset 1.6.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin hyväksyä liitteen 1 mukaiset virkojen/toimien ja niiden haltijoiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistukset sekä palkkahinnoitteluliitteiden, palkkahinnoittelukohtien ja vaativuusluokkien muutokset tulemaan voimaan 1.6.2023 lukien.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedSarastia Oy
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 153
Liite 1:KVTES palkkahinnoittelun ulkopuolella olevat