Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut 
Henkilöstöjohtaja15222.06.2023 

4268-2023 (01 00 01)

Oikaisu henkilöstöjohtajan päätökseen 19.6.2023 § 144 kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2022 - 2025 (TTES) piiriin kuuluvien työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaisen järjestelyerän (1,2 %) jakamisesta

Palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 20.6.2023:

Henkilöstöjohtaja on 19.6.2023 § 144 tehnyt päätöksen kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2022 - 2025 (TTES) piiriin kuuluvien työntekijöiden 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaisen järjestelyerän (1,2 %) jakamisesta.

Em. päätöksen liitteessä 1 työllisyyspalveluissa olevien työntekijöiden tuntipalkka oli 75 % tuntipalkasta, mutta yleiskorotus oli 100 % yleiskorotuksesta. Tämän päätöksen liitteeseen 1 on korjattu yleiskorotus ja tuntipalkka vastaamaan toisiaan. Työllisyyspalveluiden työntekijöille tuntipalkka maksetaan työaikaprosentin mukaisesti.

​Palkka-asioita koskevan delegointisäännöksen (28.12.2022) mukaan henkilöstöjohtaja päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista, lukuun ottamatta palvelussuhteen päättymisen jälkeen vapautuneen henkilökohtaisen lisän myöntämistä viranhaltijalle/työntekijälle konsernihallinnossa.

Liite 1​TTES paikallisiin järjestelyeriin (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaiseen paikalliseen järjestelyerään (1,2 %) liittyvät korotukset 1.6.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen:

Päätös​Päätin, että kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 1.6.2023 lukien toteutettavien paikallisten järjestelyerien (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaisen paikallisen järjestelyerän (1,2 %) jako toteutetaan perustuntipalkkoihin liitteen 1 mukaisesti. Osa-aikaiselle työntekijälle tuntipalkka maksetaan työaikaprosentin mukaisesti.

​Tämä päätös kumoaa henkilöstöjohtajan päätöksen 19.6.2023 § 144.

Sinikka Valtonen

henkilöstöjohtaja

Jakelu

tiedSarastia Oy
tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Khenkpa § 152
Liite 1:TTES paikallisiin järjestelyeriin (0,4 % ja 0,3 %) sekä kehittämisohjelman mukaiseen paikalliseen järjestelyerään (1,2 %) liittyvät korotukset 1.6.2023 lukien