Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Kulttuurin palvelukokonaisuus 
Kulttuurijohtaja105.06.2023 

4265-2023 (00 01 01)

Hallinnon järjestäminen kulttuurin palvelukokonaisuudessa

​Kaupunginsihteeri Antti Perälä:

Hallintosäännön 47.1 § 7 kohdan mukaan palvelujohtaja päättää palvelukokonaisuutensa osalta palvelukokonaisuuden organisoinnista. Lisäksi päätöksellä siirretään palvelujohtajan hallintosäännön mukaista toimivaltaa palvelukokonaisuuden muille viranhaltijoille.

Kulttuurin palvelukokonaisuuden aloittaessa toimintansa 1.6.2023 lukien on kulttuurijohtajan päätettävä palvelukokonaisuutensa organisoinnista ja toimivallan siirroista.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden edeltävä hallinnon järjestämispäätös on ollut voimassa 1.6.2021 alkaen. Tällä päätöksellä kumotaan vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös kulttuurin palvelualueen osalta.

Liite 1​Kulttuurin palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös

​Kulttuurijohtajan varahenkilö Rebekka Pilppula:​

Päätös​​Päätin hyväksyä liitteenä olevan kulttuurin palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätöksen. Päätös tulee voimaan 1.6.2023 alkaen. Samalla kumotaan vapaa-ajan palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös kulttuurin palvelualueen osalta.

Rebekka Pilppula

kirjastopalvelujohtaja

kulttuurijohtajan varahenkilö

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
mtpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedRevisiotoimisto
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulpalve § 1
Liite 1:Kulttuurin palvelukokonaisuuden hallinnon järjestämispäätös