Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27922.06.20234

499-2023 (00 01 01)

Kaupunginvaltuuston kokouksen 19.6.2023 päätösten täytäntöönpanot

Tiivistelmä: -

Kh § 279

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 19.6.2023 tekemät päätökset seuraavasti:

 

§ 107 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

 

Ei toimenpiteitä

 

§ 109 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen

 

Jakelu:

tied Mika Maaskola

tied Muhis Azizi

tied Timo Furuholm

tied Mikael Miikkola

tied Saara Ilvessalo

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 110 Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

 

Jakelu:

ao Anna-Karin Tötterman

tied Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 111 Eron myöntäminen varavaltuutetun tehtävästä

 

Jakelu:

ao Panda Eriksson

tpv Keskusvaalilautakunta

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

tied Vihreiden valtuustoryhmä

 

§ 112 Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden apulaispormestarin valitseminen

 

Jakelu:

tied Elina Rantanen

tpv Kaupunkiympäristö

tied Kaupunkiympäristölautakunta

 

§ 113 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen apulaispormestarin valitseminen

 

Jakelu:

tied Mirka Muukkonen

tied Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

tpv Konsernihallinto, integraatiotoiminto

 

§ 114 Kaupunginhallituksen valitseminen

 

Jakelu:

tied Tehtävään valitut

tied Kaupunginhallitus

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 115 Kaupunginhallituksen konsernijaoston valitseminen

 

Jakelu:

tied Tehtävään valitut

tied Kaupunginhallituksen konsernijaosto

tpv Konsernihallinto, päätöksenteon tuki

 

§ 116 Kaupunkiympäristölautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Kari Jakobsson

ao Artturi Ilmanen

ao Mikaela Sundqvist

ao Laura Kaarniharju

ao Marianne Uusaho

ao Satu Aalto

tied Leena Kaunislahti

tpv Kaupunkiympäristö

tied Kaupunkiympäristölautakunta

 

§ 117 Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Satu Aalto

ao Marianne Uusaho

tied Sara Koiranen

tied Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

tpv Kulttuurin palvelukokonaisuus

 

§ 118 Kasvatus- ja opetuslautakuntan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Alvar Euro

ao Kimmo Kajander

tpv Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

§ 119 Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Alvar Euro

ao Kimmo Kajander

tied Jaana Kiviluote

tpv Kasvatus ja opetus

tied Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto

 

§ 120 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Pirjo Lampi

ao Pirjo Niinivirta

ao Katja Niemi

ao Mikaela Sundqvist

ao Muhiadin Hersi

ao Lauri Kouki

ao Julia Koskinen

ao Anna-Liisa Kiviö

ao Sauli Seittenranta

tied Raija Eeva

tied Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

tpv Konsernihallinto, integraatiotoiminto

 

§ 121 Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokoonpanon muuttaminen

 

Jakelu:

ao Artturi Ilmanen

ao Kari Jakobsson

tpv Kaupunkiympäristö, seudullinen joukkoliikenne

tied Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

§ 122 Uuden jäsenen valitseminen liikuntalautakuntaan

 

Jakelu:

ao Ella Aitta

ao Johanna Fonsell

tied Liikuntalautakunta

tpv Liikunnan palvelukokonaisuus, liikuntapalvelut

 

§ 123 Arviointikertomus 2022

 

Jakelu:

tied Kaupunginhallitus

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 124 Turun kaupungin tilikauden 2022 tuloksen käsittely

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 125 Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus 2022, vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022

 

Jakelu:

tied Konsernihallinto, talouspalvelut

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 126 Vastuuvapauden myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 127 Vastuuvapauden myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Keskusvaalilautakunta

 

§ 128 Vastuuvapauden myöntäminen kaupunginhallituksen jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Kaupunginhallitus

 

§ 129 Vastuuvapauden myöntäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 130 Vastuuvapauden myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Kasvatus- ja opetuslautakunta

 

§ 131 Vastuuvapauden myöntäminen kulttuuri- ja nuorisolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

 

§ 132 Vastuuvapauden myöntäminen liikuntalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Liikuntalautakunta

 

§ 133 Vastuuvapauden myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Kaupunkiympäristölautakunta

 

§ 134 Vastuuvapauden myöntäminen Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

 

§ 135 Vastuuvapauden myöntäminen rakennus- ja lupalautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Rakennus- ja lupalautakunta

 

§ 136 Vastuuvapauden myöntäminen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

tied Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta

 

§ 137 Vastuuvapauden myöntäminen Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan jäsenille ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 138 Sidonnaisuusilmoitukset

 

Jakelu:

tied Tarkastuslautakunta

 

§ 139 Turun ratapiha-alueen ostaminen VR-Yhtymä Oyj:ltä ja kiinteistökaupan aiesopimus rata-piha-alueen edelleen luovuttamisesta Turun Ratapiha Kehitys Oy:lle

 

Jakelu:

ao VR-Yhtymä Oyj

ao Turun Ratapihan Kehitys Oy

tpv Konsernihallinto, lakipalvelut

tpv Jyrki Lappi

tied Kaupunkiympäristö

tied Konsernihallinto

tied Konsernihallinto, omistajaohjaus

 

§ 140 Kesäkuussa 2023 sidottavat vuoden 2024 infrainvestointikohteet

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö

tied Kaupunkiympäristölautakunta

tpv Konsernihallinto, talouspalvelut

tpv Konsernihallinto, tilapalvelut

 

§ 141 Asuinkerrostalojen tontin (Mäntymäki) myyminen sen vuokramiehelle

 

Jakelu:

ao TVT Asunnot Oy

tpv Kaupunkiympäristö

tpv Jyrki Lappi

 

§ 142 Asemakaavanmuutos- ja tonttijakoehdotus; Ferry Terminal Turku, Satama, Iso-Heikkilä ja Pahaniemi (os. Juhana Herttuan puistokatu) (8/2019)

 

Jakelu:

tied Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

tpv Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskusta-alue

tied Kaupunkiympäristö, kaavoitus keskustan ulkopuolinen alue

tpv Kaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus

tied Kaupunkiympäristö, tonttipalvelut

tied Matti J. Niemi

tied Kiinteistö Oy Monimakasiini

tied St1 Oy

tied Neste Markkinointi Oy

 

§ 143 Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022-2025

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, integraatiotoiminnot

tied Strategiset yhteisöt

 

§ 144 Turun kaupungin ilmastosuunnitelman raportointi 2022

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

 

§ 145 Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

tpv Konsernihallinto, omistajaohjaus

tied Kaarinan kaupunki

tied Liedon kaupunki

tied Naantalin kaupunki

tied Raision kaupunki

tied Auran kunta

tied Ruskon kunta

 

§ 146 Kaupunginvaltuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2023

 

Jakelu:

tied Palvelukokonaisuudet ym.

tied Lautakunnat

 

§ 147 Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen aloitteeseen koskien lapsiparkkitoiminnan kehittämistä liikuntapalveluissa

 

Jakelu:

tied Riitta Karjainen

 

§ 148 Valtuutettu Heikki Laaksonen ym. aloite: Liikennekoordinaattori Turkuun

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Pia Bergström

 

§ 149 Valtuutettu Timo Furuholm ym. aloite: Pyöräilykoordinaattori Turkuun

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Pia Bergström

 

§ 150 Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Turun lähiöiden talkootapahtumien järjestämiseksi

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 151 Valtuutettu Sara Koiranen ym. aloite: Julkiset vessat pysyväksi osaksi kaupunkipuistoja

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee valmistella kaupunginhallitukselle vastaus aloitteeseen siten, että kaupunginhallitus voi esittää aloitteen valtuuston käsiteltäväksi hallintosäännön 147 §:n edellyttämällä kuuden kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 152 Valtuutettu Alice Girs ym. aloite: Aloite Turku Pride -liikkeen kanssa tehtävästä yhteistyöstä irtisanoutumiseksi ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden juhlistamiseksi jatkossa Suomen lipulla

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

 

§ 153 Valtuutettu Anna Mäkipää ym. aloite: Vilvoittavia vesiä kaupunkilaisille

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Pia Bergström

 

§ 154 Valtuutettu Matti Vähä-Heikkilä ym. aloite: Liikkumisesteisten pysäköinnin lisääminen Turun ydinkeskusta-alueella

 

Jakelu:

tpv Kaupunkiympäristö, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Pia Bergström

 

§ 155 Valtuutettu Riitta Karjalainen ym. aloite: Ammatillisen koulutuksen resurssien parantaminen

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto sekä kasvatus ja opetus, joiden tulee yhteistyössä vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

tied Merja Jokela

 

§ 156 Valtuutettu Ulla Achrén ym. aloite: Mahdollisuus kotouttamiseen myös ruotsinkielellä Integration också på svenska

 

Jakelu:

tpv Konsernihallinto, jonka tulee vastata aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle viimeistään 19.12.2023

tied Ari-Pekka Korhonen

PäätösEhdotus hyväksyttiin.