Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27422.06.202313

4214-2023 (10 03 01, 12 03 03, 00 00 01)

Historian ja tulevaisuuden museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun käynnistäminen - tuomariston kokoonpanon täydentäminen/muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 274

Hankepäällikkö Joanna Kurth 15.6.2023:

Kaupunginhallitus päätti 5.6.2023 § 218 käynnistää historian ja tulevaisuuden museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun ja nimetä arkkitehtuurikilpailulle tuomariston. Tuomaristoon jäi tuolloin valitsematta kaksi kaupunginhallituksen nimeämää luottamushenkilöä. Kaupunginhallituksen tulisi nimetä nuo kaksi jäsentä

Kaupunginhallituksen 5.6.2023 kokouksen jälkeen on ilmennyt myös tarvetta tehdä nimettyyn tuomaristoon kaksi muutosta. Tuomaristoon nimetty arkkitehti Paul Thynell (SAFA:n nimeämä ammattituomari) on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä tuomaristoon. Lisäksi tuomaristoa tulisi täydentää Turun kaupungin palveluksessa olevalla arkkitehtijäsenellä. Em. jäseneksi esitetään hankepäällikkö, arkkitehti Tommy Gustafssonia.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää 5.6.2023 § 218 tekemäänsä päätöstä täydentäen/muuttaen:

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin siten täydennettynä, että luottamushenkilöjäseniksi arkkitehtuurikilpailun tuomaristoon nimettiin seuraavat henkilöt:

Päätös asiassa tehtiin yksimielisesti.

Jakelu

aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
tpvMuseopalvelut
aoXXXXX
tpvXXXXX