Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus27122.06.202310

4693-2023 (02 08 00)

Lausunto Fölin runkolinjastoon liittyvien liikennöintisopimusten optioiden hyväksymisestä

Tiivistelmä:

Joukkoliikenteen yhteistoimintasopimus edellyttää, että kunta lausuu sisäiseen liikenteeseen liittyvistä merkittävistä kunnan talouteen vaikuttavista muutoksista. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se lausuu eräiden runkolinjastoon liittyvien liikennöintisopimusten optioiden hyväksymisestä.

Kh § 271

Suunnittelupäällikkö Lauri Jorasmaa 14.6.2023:

Taustaa

Joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena Turun kaupunkiseudulla toimii Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Viranomaisalueeseen kuuluvien kuntien välille on solmittu 8.11.2011 yhteistoimintasopimus, jota on päivitetty 30.3.2017. Jäsenkunnat ovat sopineet, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta noudattaa ko. kunnan lausuntonaan antamaa päätöstä kunnan sisäisen liikenteen pääperiaatteista ja liikenteen kilpailutuksen käynnistämisestä. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu ilman lausuntoa päättää mm. joukkoliikenteen vuorotarjonnasta ja reiteistä silloin, kun kyse ei ole uuden linjan aloittamisesta tai merkittävästi kunnan talouteen vaikuttavasta muutoksesta. Lautakunta päättää myös mm. sanktioperusteista ja palvelubonuksista sekä seuraa sopimuksen toteutumista.

Fölin linjasto uudistuu 1.7.2025, kun Turussa siirrytään runkolinjastoon. Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on kilpailuttanut 2019–2023 viisi liikennöintisopimusta, jotka sisältävät option runkolinjastoon siirtymisestä. Optio tarkoittaa, että runkolinjastoon on mahdollista siirtyä tilaajan yksipuolisella päätöksellä, ilman tarvetta tarkistaa sopimushintoja muuttuneiden reittien tai suoritteiden vuoksi. Sopimuksissa on määritelty eri aikarajoja, jolloin optiot tulee lunastaa. Käytännössä optiot tulee lunastaa samalla kertaa, jolloin liikennöitsijöille jää riittävä aika varautua liikenteen alkuun. Esimerkiksi uusien kuljettajien rekrytointitarve runkolinjastoon on n. 100 henkeä, ja varmuus rekrytoinneista on saatava riittävän aikaisin. Ensimmäisten sopimusten optiot on määritelty lunastettavaksi kolmen vuoden sisällä alkuperäisen liikennöintisopimuksen allekirjoituksesta. Alkuperäiset sopimukset on allekirjoitettu 18.9.2020, joten päätös option lunastamisesta tulee tehdä joukkoliikennelautakunnassa 18.9.2023 mennessä. Liikennöintisopimusten optiot on määritelty niin, että Turun kaupunginvaltuuston päätöksen 21.9.2022 § 150 mukaisesti runkolinjasto otetaan käyttöön 1.7.2025.

Runkolinjaston option sisältäviä liikennöintisopimuksia on viisi kappaletta, ja jokaisen optiosta tulee tehdä päätös Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa. Runkolinjasto on yksi iso kokonaisuus, ja eri kohteet sekoittuvat runkolinjaston yhteydessä. Näin ollen ei ole teknisesti mahdollista päättää vain osasta runkolinjaston optioita, koska runkolinjaston alkaessa, muuttuu kaikkien sopimusten liikenne.

Seuraavassa on esitetty sopimusoptiot päätöksineen sekä kustannusarvioineen:

1)​​ Turun sisäisten linjojen 31, 32, 42, 92 ja 93 liikennöintisopimuksen runkolinjastoon liittyvä optio

”Liikennöitsijä sitoutuu Tilaajan niin päättäessä lisäämään liikennöintiä edellä mainitun sopimuskauden sisällä runkolinjaston liikennöinnin alkaessa (kilpailutushetkellä suunnitelluksi lisäykseksi on kaavailtu linjakilometreihin enintään 593​ 329 kilometriä / vuosi, mikä tarkoittaa 40​ 200 linjatunnin lisäystä sekä automäärän lisäystä yhdellä (1) bussilla). Päätös liikennöinnin lisäämisestä Liikennöitsijän kanssa (optio) tehdään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 12 kuukautta ennen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.”

2)​​ Turun sisäisten linjojen 8, 13 ja 61 liikennöintisopimuksen runkolinjastoon liittyvä optio

”Liikennöitsijä sitoutuu Tilaajan niin päättäessä lisäämään liikennöintiä edellä mainitun sopimuskauden sisällä runkolinjaston liikennöinnin alkaessa (kilpalutushetkellä suunnitelluksi lisäykseksi on kaavailtu linjakilometreihin enintään 382 283 kilometriä / vuosi, mikä tarkoittaa 45 716 linjatunnin lisäystä sekä automäärän lisäystä kahdella (2) bussilla). Päätös liikennöinnin lisäämisestä Liikennöitsijän kanssa (optio) tehdään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 12 kuukautta ennen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.”

3)​ Turun sisäisten linjojen 9, 33, 60, 75, 90 ja 91 liikennöintisopimuksen runkolinjastoon liittyvä optio

”Liikennöitsijä sitoutuu Tilaajan niin päättäessä lisäämään liikennöintiä edellä mainitun sopimuskauden sisällä runkolinjaston liikennöinnin alkaessa (kilpailutushetkellä suunnitelluksi lisäykseksi on kaavailtu linjakilometreihin enintään 57​ 697 kilometriä / vuosi, mikä tarkoittaa 2​ 899 linjatunnin lisäystä automäärän pysyessä samana. Päätös liikennöinnin lisäämisestä Liikennöitsijän kanssa (optio) tehdään neljän (4) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 12 kuukautta ennen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.”

4)​​ Turun sisäisten linjojen 18, 32A, 34, 67, 80, 99, 100 ja 102 liikennöintisopimuksen runkolinjastoon liittyvä optio

”Liikennöitsijä sitoutuu Tilaajan niin päättäessä muuttamaan liikennöintiä edellä mainitun sopimuskauden sisällä runkolinjaston liikennöinnin alkaessa (kilpailutushetkellä suunnitelluksi muutokseksi on kaavailtu linjakilometreihin 34​ 148 kilometriä / vuosi lisäystä, mikä tarkoittaa 9​ 397 linjatunnin lisäystä automäärän vähentyessä kolmella. Päätös liikennöinnin lisäämisestä Liikennöitsijän kanssa (optio) tehdään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 12 kuukautta ennen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.”

5)​​ Turun sisäisten linjojen 12, 12T, 14, 14T, 15, 15A, 15B, 15T, 20 ja 72 liikennöintisopimuksen runkolinjastoon liittyvä optio

”Liikennöitsijä sitoutuu Tilaajan niin päättäessä muuttamaan liikennöintiä edellä mainitun sopimuskauden sisällä runkolinjaston liikennöinnin alkaessa (kilpailutushetkellä suunnitelluksi muutokseksi on kaavailtu linjakilometreihin 481​ 760 kilometriä / vuosi lisäystä, mikä tarkoittaa 29​ 682 linjatunnin lisäystä ja autopäivien määrän lisäystä 1​ 295:llä automäärän lisääntyessä yhdellä. Päätös liikennöinnin lisäämisestä Liikennöitsijän kanssa (optio) tehdään kolmen (3) vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä, kuitenkin vähintään 12 kuukautta ennen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse Tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta.”

Kustannukset

Runkolinjasto-optioiden kustannukset ovat osa runkolinjaston kokonaiskustannuksia ja ne on huomioitu taloussuunnittelun yhteydessä. Luvuista puuttuvat vielä mahdolliset Ilpoisten liikenteen lisäkustannukset sekä mahdolliset runkolinjastoon liittyvät muut tarkennukset. Taloussuunnitelmakaudelle tulee tehdä tarvittavat varaukset runko-linjastouudistuksen toteutukseen.

Liikennöinnin talousvaikutukset tulevat 1.7.2025 alkaen, joten vaikutus vuoteen 2025 on n. puolet linjaston kustannustason muutoksesta. Vuodelle 2025 arvioidaan menojen lisääntyvän noin 5,8 miljoonaa euroa ja matkamäärien arvioidaan lisääntyvän 2,4 miljoonalla. Uudet matkustajat tuovat arviolta n. 2,7 miljoonaa euroa lipputuloja, jolloin vuoden 2025 nettokustannusarvio on n. 3,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2026 osalta nettokustannusarvio on n. 5,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2027 osalta noin 3,9 miljoonaa euroa. Hinnat perustuvat nykyhintatasoon indeksiarvoilla korjattuna.

Sopimusten hinnat muuttuvat kilpailutusten myötä, joten myös todellinen kustannus elää. Lipputuloarvion pohjalla on myös oletus siitä, että joukkoliikennettä ja sen sujuvuutta kehitetään jatkuvasti, mikä lisää joukkoliikenteen käyttöä ja mahdollistaa paremman subventiotason.

Toimivalta

Hallintosäännön 35 §:n 26) -kohdan mukaan kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle annettavista lausunnoista, jotka koskevat kaupungin sisäisen joukkoliikenteen järjestämistä.

Edellä kuvatuista syistä kaupunginhallitukselle esitetään, että se lausuu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle runkolinjastoon liittyvien optioiden lunastamisesta seuraavien sopimusten osalta:

Oheismateriaali 1Joukkoliikennelinjojen 6, 7, 7A, 31, 32, 42, 92 ja 93 liikennöintisopimus

Oheismateriaali 2Joukkoliikennelinjojen 8, 13 ja 61 liikennöintisopimus

Oheismateriaali 3Joukkoliikennelinjojen 9, 33, 60, 75, 90 ja 91 liikennöintisopimus

Oheismateriaali 4Joukkoliikennelinjojen 18, 32A, 34, 67, 80, 88, 89, 100, 101 ja 102 liikennöintisopimus

Oheismateriaali 5Joukkoliikennelinjojen 12, 12T, 14, 14T, 15, 15A, 15B, 15T, 20 ja 72 liikennöintisopimus

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Ehdotus​Kaupunginhallitus lausuu Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnalle, että Turun sisäisten linjojen liikennöintisopimusten runkolinjastoon liittyvät optiot lunastetaan seuraavien sopimusten osalta:

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristö, seudullinen joukkoliikenne
lausTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta