Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus26522.06.20234

4634-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Kahden palvelukoordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 265

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 14.6.2023:

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto on esittänyt, että elinvoiman palvelukokonaisuuden työllisyyspalveluiden kahden palvelukoordinaattorin viran (vak. nrot 001027 ja 001160) kelpoisuusvaatimukseksi määritellään korkeakoulututkinto. Palvelukoordinaattorin viran (vak. nro 001027) kelpoisuusehto on tällä hetkellä korkeakoulututkinto tai opistoasteinen sosiaali- ja terveysalan tutkinto ja riittävä virkaan soveltuva työkokemus. Palvelukoordinaattorin viran (vak. nro 001160) kelpoisuusehto on korkeakoulututkinto sekä riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Esityksessä on todettu, että em. palvelukoordinaattorin virkojen kelpoisuusvaatimukset on tarkoituksenmukaista yhtenäistää. Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle, joten työllisyyspalveluissa ei ole tarpeen edellyttää sosiaalihuoltolain alaista tutkintoa.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen ja palvelukoordinaattorin virkojen kelpoisuusvaatimukset voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 92 §:n mukaan viran tai toimen kelpoisuusvaatimuksista päättää sen perustava viranomainen, ellei niitä ole laissa, asetuksessa tai hallintosäännössä määrätty.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että elinvoiman palvelukokonaisuuden työllisyyspalveluiden kahden palvelukoordinaattorin viran (vak. nrot 001027 ja 001160) kelpoisuusvaatimukseksi määritellään korkeakoulututkinto 23.6.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat